Herdenking Wapenstilstand (Vlamertinge)
03 november 2019 - Vlamertinge - Bron: Fernand Vanrobaeys
HERDENKING MILITAIRE EN BURGERLIJKE SLACHTOFFERS VAN BEIDE WERELDOORLOGEN te VLAMERTINGE

Maandag 11 november 2019 
  • 09:00: samenkomst en opstellen van de stoet op het Stationsplein o.l.v. Jacques Boen, voorzitter NSB
  • 09:15: vertrek en optocht onder begeleiding van Ons Kramikkels
  • 09:30: eucharistieviering ter nagedachtenis van de gesneuvelden, opgeluisterd door zangkoor Sint-Vedastus
  • 10:30: bloemenhulde met dodenappel aan
    • monument van de gesneuvelden bij de kerk, gevolgd door de volksliederen
    • bloemenhulde op de Britse begraafplaats Hospitaalstraat, exhortation, Last Post en Britse nationale hymne.
  • 11:15: receptie in het OC  Charles Valcke, aangeboden door het stadsbestuur 
We nodigen alle vlaggendragers uit om deel te nemen aan de stoet.
 
Het stadsbestuur
NSB-Vlamertinge-Elverdinge

De werkgroep Elf November: J.Boen, F.Bondue, P.Brulez, A. Desodt, D. Raes, Ph.Derycke, D. Lamond, F.Lignel, F. Vanrobaeys, R.Wildemeersch, E.Vandeputte