War Heritage Institute lanceert project: Onze Vergeten Helden
26 juni 2018 - Diksmuide - Bron: Stad Diksmuide
In 2018 wordt in heel België het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Defensie en het War Heritage Institute (WHI) scharen zich samen achter  een gezamenlijk herdenkingsprogramma dat loopt van 2 mei tot en met 11 november 2018. Blikvanger is een project rond gerepatrieerde oorlogsgraven: ‘Onze Vergeten Helden’.

Sint-Jacobskapelle kreeg op 26 mei van het War Heritage Institute de eerste gedenkplaatjes voor West-Vlaanderen. Voor de familie van de gesneuvelden was het een belangrijk moment. “Mijn grootoom Jules Van De Ven, van Aartselaar afkomstig, sneuvelde in maart 1915 toen hij amper 20 jaar was. De familie besloot hem in Sint-Jacobskapelle te begraven, waar hij de dood vond”, vertelt Sylvain Decleen, die het peterschap van het graf op zich nam. Het tweede slachtoffer dat werd herdacht, was Louis Delputte uit Zwevegem. “Mijn oom werd doodgeschoten op kerstavond 1914”, weet Paul Delputte uit Diksmuide. “Mijn dochter Inge wordt meter van het graf. Zij schreef ook het levensverhaal van Louis. Ik kom nog vaak naar het graf van mijn oom om het te onderhouden. Jules en Louis zijn de enige militairen die in Sint-Jacobskapelle begraven liggen.”

Gerepatrieerde oorlogsgraven

Bij benadering sneuvelden 41.000 Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op vraag van de families werden velen onder hen herbegraven op begraafplaatsen in de thuisgemeente. Nu, 100 jaar later, blijven er nog zowat 6.000 gerepatrieerde graven over. Oorspronkelijk waren het er meer dan 9.000 maar in de loop der jaren zijn er ongeveer 3.000 verdwenen. Toch zijn er in de afgelopen jaren al heel wat initiatieven genomen om deze graven in ere te herstellen.  Met het project ‘Onze Vergeten Helden’ wil het WHI de gerepatrieerde graven uit de vergetelheid
halen. De graven krijgen een speciaal grafplaatje en aan de ingang van de begraafplaats komt een bord met het opschrift ‘Belgische oorlogsgraven’. Dit project startte op 2 mei met het aanbrengen van het allereerste grafplaatje door koning Filip. Tussen 2 mei en 11 november is het dan aan alle gemeenten om de plaatjes aan de graven te bevestigen. Op 11 november brengt koning Filip het allerlaatste plaatje aan bij het Graf van de Onbekende Soldaat, als bekendste gerepatrieerde van het land.

Word meter of peter van een ‘Vergeten Held’

Het War Heritage Institute wil met het project ‘Onze Vergeten Helden’ ook alle gerepatrieerde oorlogsgraven identificeren en de soldaten opnieuw een gezicht geven. Ook in Diksmuide kun je hieraan meewerken. Het project biedt een pak mogelijkheden:
  • We zoeken meters of peters voor de gerepatrieerde soldatengraven in Esen, Kaaskerke, Lampernisse, Leke, Oostkerke, Pervijze en Vladslo. Als peter of meter kun je een graf onderhouden, af en toe bezoeken en een bloemetje neerleggen. Je kunt familieleden opsporen en met hen reflecteren over hun vader, grootvader of overgrootvader of je kunt een artikel schrijven.
  • Alle gegevens die we verzamelen, plaatsen we op de online soldatenfiche van het War Dead Registers www.wardeadregister.be.
Interesse om hieraan mee werken, peter of meter te worden? Neem contact op met het stadsarchief.

Dienst archief, Grote Markt 6, 051 79 30 40, archief@diksmuide.be, www.warheritage14-18.be