Nieuw-Zeeland eert Belgen nu honderd jaar later
13 november 2018 - Zonnebeke - Bron: Freddy Declerck
Zij hielpen Nieuw-Zeelandse en geallieerde soldaten in bezet gebied
 
Op 15 november 2018 geeft de Nieuw-Zeelandse Ambassadeur voor België, Zijne Excellentie Gregory Andrews, een receptie ter ere van het Belgische Civiele Ondergronds Verzet tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vele leden van deze bewegingen werden geïdentificeerd door opzoekingen voor een nieuw boek, geschreven door de Nieuw Zeelander Dr Kenneth Baker, die ook aanwezig zal zijn. Afstammelingen van deze mensen, die Nieuw-Zeelandse en geallieerde soldaten hielpen na hun ontsnapping uit Duitse gevangenschap, zullen eveneens aanwezig zijn. De meesten onder hen hadden geen weet van de heldendaden van hun voorouders.

Het boek “The Obscure Heroes of Liberty” onthult de draagwijdte en de impact van het zogenoemde “Prisoner Help Network”, alsook de namen van 1.300 moedige Belgen van het netwerk, waar ze woonden en wat ze deden. Menigeen had de legendarische Engelse verpleegster Edith Cavell gekend voor zij werd geëxecuteerd in 1915 in Brussel.  Een groot deel van dit ondergronds netwerk bestond uit vrouwen.

Het boek is gebaseerd op de memoires van de Nieuw-Zeelandse soldaat Bert Hansen en andere soldaten die werden geholpen in bezet België. Diepgaand onderzoek in België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Nieuw-Zeeland heeft het verhaal van deze moedige burgers, The Obscure Heroes, ontrafeld alsook het brede netwerk erachter blootgelegd.

In 1922 eerde de Britse Regering de leden van het ondergronds netwerk voor hulp aan de ontsnapte krijgsgevangenen met de “Allied Subjects Award”.

Meer informatie is beschikbaar op www.theobscureheroes.com
 
De auteur: Dr Kenneth M. Baker
 
Ken Baker, een chemicus van opleiding, werd geboren in Nieuw-Zeeland en studeerde aan de Ellerslie School, Penrose High School (nu One tree Hill College) alsook aan de universiteit van Auckland waar hij zijn Licentie en Doctoraat behaalde. Gesteund door verschillende Research Fellowships trok hij naar de universiteit van Cambridge waar hij lid werd van Emmanuel College. Hij onderrichte er organische chemie en was er tevens College Tutor chemie.

Ken had vervolgens een lange loopbaan in senior management in het internationaal bedrijfsleven en is tevens voorzitter van het World Agricultural Forum. Hij was voorzitter van verscheidene business groeperingen, openbare sector en regeringscommissies en verstrekte expertise aan regeringsonderzoeken in het domein van de wetenschap in de publieke sector.

Een van zijn vele interesten is familie geschiedenis en de Eerste Wereldoorlog. Deze werden nog aangewakkerd door het feit dat hij al vele jaren in België woont, waar vele familieleden en landgenoten hadden gevochten en ook begraven zijn.

Ken is auteur van een reeks wetenschappelijke en beleidspublicaties. Hij gaf bovendien voordrachten en presentaties over wetenschap en onderzoek, business management, openbaar beleid en Nieuw-Zeelandse geschiedenis.