Geen Vierdaagse van de IJzer in 2020
16 mei 2020 - Ieper - Bron: Vierdaagse van de IJzer
Hoewel de nationale Veiligheidsraad tot op heden nog geen allesomvattend besluit heeft genomen over evenementen in de periode na 30 juni, beslisten vele lokale besturen en organisaties al om hun zomerevenementen van maatschappelijke, culturele, recreatieve en/of sportieve aard te annuleren.

In deze context heeft ook het Organiserend comité van de Vierdaagse van de IJzer zich gebogen over de 2020-editie van de Vierdaagse, die van 18 tot 21 augustus 2020 zou plaatsvinden in de Westhoek van onze kustprovincie.

Gelet op de onzekerheden over de verdere evolutie van de COVID-19 pandemie, en de complexiteit om in de huidige omstandigheden te garanderen dat alles op een veilige wijze kan doorgaan, werd besloten om de 2020-editie van de Vierdaagse van de IJzer af te gelasten.

Het Organiserend comité realiseert zich dat deze beslissing een teleurstelling is voor allen die zich nauw verbonden voelen met de Vierdaagse. In deze bijzondere tijden willen we echter de veiligheid en gezondheid van wandelaars en medewerkers vooropstellen. We rekenen dan ook op ieders begrip.

Voor het Organiserend comité,

Philippe DE COCK
Fregatkapitein stafbrevethouder
Militair Commandant van de provincie West-Vlaanderen
Voorzitter van het Organiserend comité van de Vierdaagse van de IJzer