Vervroegde sluiting MMP1917
24 oktober 2020 - Zonnebeke - Bron: MMP1917
De jaarlijkse sluiting van het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke vangt dit jaar een maand vroeger aan, namelijk op 16 november 2020 in plaats van 16 december 2020. De Raad van Bestuur van het AGB MMP1917 besliste dit deze week naar aanleiding van de dalende trend in bezoekerscijfers.

Nadat het museum omwille van de Covid-19 maatregelen op 13 maart sloot, opende het Memorial Museum Passchendaele 1917 als één van de eerste musea in Vlaanderen op 18 mei 2020. Het MMP1917 stelde alles in het werk om het museumbezoek in alle veiligheid te laten verlopen. Het werkte hiervoor nauw samen met de museumsector, waarin gezamenlijk werd nagedacht over een veilig museumbezoek.

Hoewel de voorbije zomervakantie een belangrijke periode met veel binnenlandse museumbezoekers was, wordt het MMP1917 geconfronteerd met een daling van meer dan 70% aan bezoekers ten opzichte van vorig jaar.

Het sectorprotocol onderwijs, dat na de herfstvakantie bovendien wordt aangepast naar code oranje, laat niet toe dat het MMP1917 de komende maanden schoolgroepen kan ontvangen. Ook internationale bezoekers, die een belangrijke doelgroep vormen voor het MMP1917 en de omgevende regio, zijn weggevallen. Het MMP1917, dat voor 85% zelfstandig voor haar werkingsmiddelen dient in te staan, wordt dus geconfronteerd met een aanzienlijk omzetverlies. Hiertoe besliste de raad van bestuur van het AGB MMP1917 deze week om het museum dit jaar vervroegd te sluiten. Het museum blijft wel open tot en met 15 november en kan dus bezocht worden tijdens de herfstvakantie.

‘De beslissing was geen gemakkelijke om nemen, maar wel een noodzakelijke om het omzetverlies van dit jaar zoveel als mogelijk te beperken. We zullen de komende periode dan ook aangrijpen om ons klaar te stomen voor een nieuw werkjaar. Maar ons enthousiasme en onze goesting blijven overeind. Onze visie en ons engagement om een blijvende verbintenis aan te gaan met het verleden en de vele verhalen, geven verder richting aan onze toekomst’, aldus Joachim Jonckheere, Gedelegeerd Bestuurder van het MMP1917.