Vlaanderen en CWGC investeren in historisch erfgoed voor toekomstige generaties
04 mei 2021 - Ieper - Bron: CWGC
De vijfde en laatste fase van de premieovereenkomst kreeg goen licht onder Ministerieel besluit van Minister Diependaele. Het betreft een bedrag van bijna 682.000 euro. Met deze steun zal de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) verder investeren in de restauratie van Dochy Farm New British Cemetery (Langemark-Poelkapelle), Hedge Row Trench Cemetery (Zillebeke) en Perth Cemetery, China Wall (Zillebeke). De laatste fase van de werken rondt af eind 2021. In totaal verzekert de restauratie van de 24 begraafplaatsen dat duizenden strijdkrachten van het Gemenebest voor de volgende decennia met naam zullen worden blijven herdacht.
 
Sarah Camerlynck, verantwoordelijke projectmanager bij de CWGC: “Dankbaarheid tonen voor hen die sneuvelden voor onze vrijheid, betekent zorgen dat na ons, ook onze kinderen en kleinkinderen zullen kunnen blijven herdenken wat hier een eeuw geleden heeft plaatsgevonden. Dat de Vlaamse Overheid het behoud van hun lokaal erfgoed steunt, helpt mee om dit stukje geschiedenis en de soldaten nooit te vergeten.”
 
Elke van de ruim 150 door de CWGC gebouwde sites in Vlaanderen zijn beschermd als monument. Omgaan met dit historisch erfgoed vergt een unieke en gespecialiseerde aanpak. Naast het gebruikelijke onderhoud dat de CWGC uitvoert om de begraafplaatsen en monumenten er zo verzorgd te laten uitzien, staat deze Commissie ook voor de uitdaging om de 100 jaar oude structuren te restaureren. De organisatie werkt dan ook continu aan het verfijnen van haar ambachten en de uitbouw van een duurzaam conservatiebeleid. De CWGC werkt hiervoor nauw samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.
 
Minister Diependaele: “De militaire begraafplaatsen in de Westhoek zijn onderdeel van het landschap. Het zijn ontzagwekkende overblijfselen die ons herinneren aan het belang van vrede. Ik ben dan ook heel blij dat de Commonwealth War Graves Commission de begraafplaatsen piekfijn in orde houdt, en ik ondersteun hen graag. Door te investeren in dit specifieke funerair erfgoed zorgen we voor een fysieke herinnering aan de twee wereldoorlogen. Dat is belangrijk, want daar start vredeseducatie”.
 
Sonja Vanblaere, Administrateur-Generaal bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid: “Ik ben blij dat onze goede samenwerking met de Commonwealth War Graves Commission ervoor zorgt dat deze fysieke herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog bewaard en onderhouden blijven. Het is erg belangrijk dat we deze tastbare herinnering kunnen bezoeken; het helpt ons onze geschiedenis te begrijpen. Daarenboven zorgt dit erfgoed voor de broodnodige verbinding in onze samenleving.”  

Werken op Artillery Wood Cemetery in Boezinge in februari 2018. Foto: WO1.beInformatie over de meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse Overheid

In 2015-2016 werden alle Gemenebest begraafplaatsen in West-Europa geïnspecteerd om zodoende een globaal en allesomvattend overzicht van de toestand van de sites te verkrijgen. Uit dit onderzoek bleek dat er in Vlaanderen voor ongeveer 7 miljoen euro aan werken moest worden uitgevoerd. Om dit grootschalig project tot een goed einde te brengen, werd een dossier ingediend om een meerjarenpremieovereenkomst te sluiten met de Vlaamse Overheid.

Op 7 juni 2017 ondertekenden Sir Timothy Laurence, vice-voorzitter van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en Geert Bourgeois, Minister-president van het Vlaamse Gewest een meerjarenpremieovereenkomst voor het uitvoeren van restauratiewerken op 24 Commonwealth militaire begraafplaatsen in Vlaanderen, gespreid over 5 fases (2017-2022).  De CWGC kan rekenen op een erfgoedpremie van 3 915 393 euro.
 
Het betreft volgende begraafplaatsen:
 • Ieper: Aeroplane Cemetery
 • Ieper: Potijze Chateau Wood Cemetery
 • Ieper: Potijze Chateau Ground & Lawn Cemeteries
 • Ieper: Canada Farm Cemetery
 • Ieper: Artillery Wood Cemetery
 • Ieper: Spoilbank Cemetery
 • Ieper: Birr Cross Road Cemetery
 • Heuvelland: Westoutre British Cemetery
 • Ieper: New Irish Farm Cemetery
 • Ieper: Tuileries British Cemetery
 • Poperinge: Reninghelst New Military Cemetery
 • Heuvelland: La Clytte Military Cemetery
 • Heuvelland: La Laitiere Military Cemetery
 • Ieper: La Brique Military Cemetery n°2
 • Poperinge: Lijssenthoek Military Cemetery
 • Ieper: Bus House Cemetery
 • Ieper: Vlamertinghe New Military Cemetery
 • Ieper: Minty Farm Cemetery
 • Heuvelland: Spanbroekmolen Britisch Cemetery
 • Poperinge: Gwalia Cemetery
 • Ieper: Hospital Farm Cemetery
 • Ieper: Perth Cemetery (China Wall)
 • Ieper: Dochy Farm New British Cemetery
 • Langemark-Poelkapelle: Hedge Row Trench Cemetery
De werken op CWGC begraafplaatsen omvatten voornamelijk de restauratie van omheiningsmuren en gebouwen als gereedschapshuisjes, kapellen en schuilgebouwen. Elke baksteen of natuursteen wordt met voorzichtigheid uiteengenomen, indien mogelijk hersteld en opnieuw gebruikt.