CWGC restaureert iconische Menenpoort
01 April 2022 - Ieper - Bron: CWGC
In 2023 plant de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) een grondige restauratie van het “Ypres (Menin Gate) Memorial”. De Menenpoort, zoals het monument in België wordt genoemd, werd op 24 juli 1927 ingehuldigd als ‘Memorial to the Missing’ – het memoriaal waarop meer dan 54.000 vermiste strijdkrachten uit het Gemenebest bij naam worden herdacht. Al bijna honderd jaar belichaamt de poort – letterlijk en figuurlijk – de verdere ontsluiting van Flanders Fields. Opdat ook toekomstige generaties de Eerste Wereldoorlog op een authentieke manier zouden kunnen blijven herinneren en beleven dringen zich grondige conservatie- en restauratiewerken op, die ongeveer twee jaar zullen duren. Het monument zal terug in volle glorie hersteld zijn voor de eeuwherdenking in 2027.

DE RESTAURATIE

Na uitgebreid onderzoek is de conclusie dat een grondige restauratie van de Menenpoort noodzakelijk is om behoud op lange termijn te kunnen garanderen. Deze restauratie omvat het conserverend reinigen en het herstellen van de natuurstenen elementen en het opnieuw voegen van de gevels in baksteen. De naampanelen worden eveneens gereinigd en hersteld waar nodig, en er zal een nieuwe waterdichte afdichting op het dak worden aangebracht. Verder worden nog diverse herstellingen uitgevoerd aan de kelders, de trappentorens, de plafonds en de bronzen oculi (ronde openingen in het dak).Innovatie, duurzaamheid en veilige toegankelijkheid vormen de rode draad doorheen deze restauratie. Bij elk onderdeel van de werken staat de recuperatie van authentieke materialen voorop – passend binnen het conservatiebeleid van de Commonwealth War Graves Commission. De restauratiewerken, die bijna twee jaar zullen duren, worden begin 2023 gestart. Op basis van een openbare aanbesteding zal de restauratiepartner door de CWGC worden aangewezen.

TOERISME

Spoedig na de Wapenstilstand bezochten pelgrims het frontgebied om de laatste rustplaats van hun dierbaren te bezoeken, en ook vandaag is het monument een ‘must see’ op het lijstje van honderdduizenden bezoekers aan Flanders Fields. De CWGC zal deze restauratie aangrijpen om het Monument in zijn context te plaatsen en de betekenis ervan voor de huidige en toekomstige generaties te duiden. Zowel nabij de Menenpoort, in het CWGC-informatiepunt in de Menenstraat als online op www.cwgc.org, zal de CWGC informatie verschaffen over de restauratie en bezoekers alternatieve innovatieve mogelijkheden bieden om het Monument te ontdekken. De dagelijkse Last Postplechtigheid om 20u zal blijven plaats vinden.

NAAST COMMONWEALTH, OOK VLAAMS EN IEPERS VERHAAL

Het “CWGC Ypres (Menin Gate) Memorial” is een plek waar erfgoed en toerisme elkaar optimaal ontmoeten. De CWGC tekende daarom voor een premie-aanvraag in op de thematische oproep ‘Erfgoed en Toerisme’ die door Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele in 2021 werd gelanceerd. In maart 2022 kreeg de CWGC groen licht op het preselectiedossier voor een gereserveerd premiebedrag van 1,6 miljoen euro. Volgend op dit nieuws werkt de organisatie de komende maanden een gedetailleerd definitief premiedossier uit. Op basis daarvan beslist de Minister uiterlijk 1 december 2022 over de officiële toekenning van de premie. Ook de Stad Ieper heeft voor dit project 300.000 euro subsidie in zijn budget voor de komende jaren opgenomen.  

Geert Bekaert, directeur van de CWGC in Centraal- en Zuid-Europa zegt: "Lord Plumer zei bij de inhuldiging in 1927: “He is not missing, he is here.” Met deze restauratiewerken hernieuwt de CWGC deze belofte ten aanzien van alle Commonwealth slachtoffers en hun nabestaanden. De financiële steun van de Vlaamse Regering en van de Stad Ieper helpt ons om de Menenpoort voor de komende generaties in optimale staat te brengen.  Dagelijks blijft de Ieperse bevolking zijn dank betuigen met de Last Post Ceremonie.  De Menenpoort vormt dan ook de verbinding – de poort als het ware - tussen de verschillende naties, volkeren en culturen die elkaar hier ontmoeten.”