ProvinciaIe subsidies voor verbeterde bezoekersbeleving in IFFM
01 mei 2022 - Ieper - Bron: In Flanders Fields Museum
Halfweg de levensduur van de tweede permanente museumopstelling, heeft het In Flanders Fields Museum sterk geïnvesteerd in een aantal vernieuwingen van de permanente tentoonstelling. Hiermee komt het museum tegemoet aan de wensen van de bezoekers en die van het museumteam. De vernieuwingen versterken de bezoekersbeleving. De Provincie West-Vlaanderen steunt deze vernieuwingen met een subsidie van 100.000 EUR. De evaluatie van de vernieuwingen is heel positief.

Op de foto van links naar rechts: Peter Slosse (zakelijk leider musea), Stephen Lodewyck (directeur IFFM), Annick Vandenbilcke (wetenschappelijk medewerker IFFM), gedeputeerde Sabien Laheye-Battheu, schepen voor musea Dimitry Soenen


 
Dimitry Soenen, schepen van musea: “Op vraag van de bezoekers wordt een basistour aangeboden: een vast parcours leidt de bezoeker relatief snel door het museum. Wie achtergrondinformatie bij objecten of thema’s via gespecialiseerde uitleg zoekt, volgt de verdiepingstour. Een derde reeks luisterpunten vormt de kindertour. Jeugdschrijfster en illustrator Gerda Dendooven maakte op haar eigen manier een boeiend en soms ontroerend verhaal in 18 etappes voor kinderen.”
 
Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer: “Vanuit Westtoer en de provincie werd in 2020 een nieuw reglement gelanceerd om toeristische initiatieven te ondersteunen. Met dit reglement willen we de beleving in West-Vlaanderen verhogen en de creatie van positieve en memorabele ervaringen stimuleren. Projecten binnen de categorie musea en attracties moeten de identiteit van de regio zoveel mogelijk versterken, uniek en innovatief zijn en rekening houden met toegankelijkheid en de principes van duurzaamheid. Ingrepen die verrassen, verwonderen, uitdagen, inspireren, vermaken … én de tevredenheid van de bezoeker verhogen, kwamen in aanmerking. Deze ingrepen vonden we ook terug in het project van het In Flanders Fields Museum waardoor ze binnen het reglement op onze ondersteuning konden rekenen. Er werd extra beleving, verdieping en variatie binnen het museum aangebracht, met een belangrijke focus op het gezinsvriendelijke aspect.”
 
Audiogids met drie tours

Voortaan kan je het museum ook bezoeken met een audiogids. Uit bezoekersonderzoek met het oog op het verkrijgen van het Q-label in 2020, bleek dat individuele bezoekers meer vroegen naar audiobegeleiding. De gekozen technologie laat toe de verschillende audiotours vrij door elkaar te gebruiken.
 
Personenverhalen

Het parcours van persoonsverhalen werd helemaal vernieuwd. Elke bezoeker kan in de permanente tentoonstelling twee ‘ontmoetingen’ met historische personages hebben. Het eerste persoonsverhaal kiest de bezoeker zelf, het museum voegt een tweede toe, dat ermee contrasteert, of het net verder aanvult. Op vier plaatsen in het museum worden deze beide persoonsverhalen op mooi en zichtbaar gemonteerde touchscreens verteld.
 
Films, vechtmachines en herdenkingsstoelen

Er werden twee volledig nieuwe films gemaakt terwijl twee bestaande films voortaan ook in de permanente tentoonstelling zijn opgenomen. Het gedicht van John McCrae heeft opnieuw een permanente plaats gekregen, als gedicht, als lied en in een nieuwe grafische verbeelding. Ook op vraag van het publiek, werden twee nieuwe ‘vechtmachines’ toegevoegd aan de vier bestaande, een Australische en een Belgische. Het zijn reële uniformen die werden gedragen in de oorlog, echte museumstukken van meer dan een eeuw oud.
 
De herdenkingsstoelen die het museum in 2018 verzamelde, vertellen in een wisselopstelling van telkens drie stoelen het verhaal van deze bijzondere wijze van herdenken. Driemaal per jaar wordt een nieuw trio van stoelen tentoongesteld. Voor de gelegenheid staat er momenteel een Oekraïense en Russische stoel naast elkaar.

Emmily Talpe, burgemeester: "Er werd alles samen ruim 400.000 euro geïnvesteerd in verschillende afdelingen van de permanente tentoonstelling. De Provincie West-Vlaanderen kende ons een subsidie toe van 100.000 euro. Een heel belangrijke financiële steun, zonder welke deze vernieuwing niet mogelijk was. We zijn de Provincie West-Vlaanderen hier heel dankbaar voor.”
 
Forse investering

Nu er genoeg data voorhanden is, worden deze investeringen geëvalueerd. Die blijkt héél positief te zijn. Een uitschieter is het gebruik van de audiogidsen. (Er zijn drie verschillende parcours met samen bijna 90 luisterpunten. Uit bezoekersonderzoek was gebleken dat er steeds meer vraag was naar audiobegeleiding. Na 14 maanden stellen we vast dat dit een terecht vraag was.)
 
Schepen Soenen: “Vorige week werd de kaap van de 50.000 gebruikers van de audiogids gerond. Dat zijn vooral individuele bezoekers, maar ook groepen maakten er reeds gebruik van. Deze gebruikers beluisterden samen meer dan 1,3 miljoen geluidsfragmenten, wat neerkomt op een gemiddelde van iets meer dan 25 fragmenten per bezoeker. 55 % luistert gemiddeld tussen de 60 en 120 minuten. 18 % tussen de 120 en 180 en 3 % zelfs langer dan 180 minuten.”
 
Burgemeester Talpe: “Het In Flanders Fields Museum telde in 2021 bijna 92.000 bezoekers. 2022 is alvast goed gestart. Een stijging van dit aantal lijkt dit jaar zeker haalbaar. De afgelopen maanden mocht het museum terug al wat buitenlandse bezoekers verwelkomen. Niet alleen uit het Verenigd Koninkrijk, maar ook uit de VS, Canada en Denemarken.”
 
Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer: “Het In Flanders Fields Museum heeft een belangrijke toeristische waarde, het is een hefboom voor het toerisme in de Westhoek en het stimuleert ook het verblijfstoerisme in de regio door onder andere het grote aantal buitenlandse bezoekers. Zeker na enkele moeilijke jaren, door het achterwege blijven van de Britse toeristen, is de audioguide voor het In Flanders Fields Museum een extra troef om aan te bieden aan alle bezoekers.”