Behoud en herstel site Yorkshire Trench & Dugout: oproep crowdfunding
27 oktober 2022 - Ieper
Yorkshire Trench & Dug-out is de enige originele gerestaureerde Britse loopgraaf met ondergrondse schuilplaatsen uit de noordelijke Ieperboog die op het authentieke historische tracé bewaard bleef. Deze beladen site, 5 km ten noorden van het centrum van Ieper, ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers waaronder heel veel schoolgroepen. Voor veel Britten is deze site een bijzondere en emotionele plaats, waardoor Yorkshire Trench & Dugout niet alleen een belangrijke lokale en nationale waarde, maar ook een grote internationale waarde heeft.  
 
Deze gratis toegankelijke site is er echter erg aan toe. Door de wisselende waterstanden krijgt de originele houten structuur van de twee dugout toegangen het zwaar te verduren. De wanden van de 1917 loopgraaf brokkelen af waardoor die gedeeltelijk ontoegankelijk is. Het vlonderpad op het tracé van de loopgraaf uit 1915 en de infopanelen zijn dringend aan vernieuwing toe.
 
Snel actie nodig

“Indien er niet snel actie ondernomen wordt, dreigt een authentieke getuige uit de Eerste Wereldoorlog voorgoed te verdwijnen,” vertelt Dimitry Soenen, schepen van Musea Ieper en voorzitter van het In Flanders Fields Museum.
 
Een deel van de nodige financiële middelen, verzamelde In Flanders Fields Museum via het project ‘The Salient Illustrated’. Deze nieuwe educatieve tour voor schoolgroepen verbindt Yorkshire Trench & Dug-out met Hoeve Klein Zwaanhof, vandaag het instappunt voor de verkenning van de Noordelijke Ieperboog, en diverse slagveldbegraafplaatsen. “De middelen worden ingezet om de recent ingestorte dug-outingangen te herstellen en de toeristische duiding op en rondom de site te vernieuwen en verbeteren,” aldus de schepen.
 
Crowdfunding Vrienden In Flanders Fields Museum

Ook de Vrienden van het In Flanders Fields Museum (ViFF) dragen hun steentje bij door het opzetten van een crowdfunding via het platform van ‘Landschapsfonds Westhoek’. Daarmee willen de ViFF de nodige middelen verzamelen om de landschappelijke heraanleg na de grondwerken te bekostigen. Om de site volledig in zijn waarde te herstellen, is echter ook een restauratie van de 1917 loopgraaf nodig. Om die werken te kunnen uitvoeren, moet het doelbedrag van €10.000 sterk overstegen worden. Elke bijdrage wordt daarom erg gewaardeerd en is essentieel om Yorkshire Trench & Dugout in ere te herstellen.
 
Op de Facebook pagina van IFFM wordt een video gelanceerd waarin Arnout Houben mensen uitnodigt om te helpen bij het herstel van de site. Arnout Hauben schaart zich alvast enthousiast achter dit initiatief. De crowdfunding kun je via deze weg steunen: https://streekfondswestvlaanderen.koalect.com/nl-NL/project/red-yorkshire-trench-dugout?tab=overview.
 
Brits initiatief

Ook de Britten laten zich niet onbetuigd. John Morrison is de man achter een Brits crowdfunding initiatief dat ondertussen meer dan 10,000 GBP verzamelde voor hetzelfde doel.
 
VIFF Remembrance

In de voormiddag van 10 november 2022 organiseren de ViFF een remembrance (herdenking) op de site Yorkshire Trench & Dugout, Hoeve Klein Zwaanhof, vandaag het instappunt voor verkenning van de Noordelijke Ieperboog, en Colne Valley, waar vijf slachtoffers die vielen in deze sector op 14 augustus 1915. De West Yorkshire Police Band zal deze gelegenheid muzikaal opluisteren.
 
Dit project kadert in het themajaar 2023-2024 LANDSCAPES | feel flanders fields, gecoördineerd en gefinancierd door Westtoer en Toerisme Vlaanderen.
 
Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van toerisme en erfgoed en voorzitter van Westtoer: “Met de ondersteuning aan dit project willen we, ook na de eeuwherdenking, de aandacht op het thema van de Eerste Wereldoorlog aanhouden. De Westhoek beschikt over een waardevol gelittekend landschap, met unieke oorlogsrelicten waar we blijvend zorg voor willen dragen als vredesdragers voor de toekomst!"