Nieuwpoort huldigt Koning-Soldaat en Helden van de IJzer aan Koning Albert I monument
02 August 2023 - Nieuwpoort - Bron: Stad Nieuwpoort
Op zondag 6 augustus 2023 vindt in Nieuwpoort de 88e Nationale Hulde aan Zijne Majesteit Koning Albert I en de Helden van de IJzer plaats. Naar jaarlijkse gewoonte wordt de plechtigheid ingericht aan de voet van het imposante Koning Albert I monument, dat in 2023 het 85-jarig bestaan viert. De Nationale Hulde wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.
 
Stad Nieuwpoort en de natie betuigen op zondag 6 augustus 2023 eer aan Koning-Soldaat Albert I en alle Belgische soldaten die sneuvelden tijdens de Groote Oorlog.


 
Met een indrukwekkend défilé van de Langebrug tot het ruiterstandbeeld van Albert I trekken honderden vaandeldragers om 10 u. de ceremonie op gang. Dat gebeurt onder het goedkeurend oog van de afgevaardigde van Zijne Majesteit Koning Filip. Naast gedelegeerden van de Franse en Britse ambassades zullen ook vertegenwoordigers van verschillende bestuurlijke, militaire en vaderlandslievende instanties aanwezig zijn.
 
Naast de traditionele toespraken in het teken van hoop en vrede is het uitkijken naar de versie van het Belgisch volkslied door Showkoor Upbeat uit Leuven. De Nationale Hulde zal ter plekke aan het Koning Albert I monument op groot scherm worden getoond. De plechtigheid wordt ook gelivestreamd via het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van Stad Nieuwpoort.
 
Na de plechtigheid aan het Koning Albert I monument vinden aansluitend nog bloemenhuldes plaats aan het Nieuport Memorial, het gedenkteken van de Franse 81e Division d’Infanterie Territoriale en het IJzergedenkteken.
 
85 jaar monument
 
De Nationale Hulde heeft ook aandacht voor het 85-jarig bestaan van het Koning Albert I monument. Tijdens de plechtigheid wordt aan de hand van authentiek beeldmateriaal het levensverhaal geschetst van dit iconische gedenkteken.
 
Op zondag 24 juli 1938 werd het Koning Albert I monument plechtig ingehuld. Dat gebeurde in aanwezigheid van koning Leopold III, prins Karel, prins Boudewijn, prinses Josephine Charlotte en Alberts weduwe koningin Elisabeth. Ook tal van binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en honderden oud-strijders tekenden present.
 
Het Koning Albert I monument kwam er op initiatief van de Belgische veteranen van de Eerste Wereldoorlog en de talrijke oud-strijdersverenigingen. Met het gedenkteken betuigden ze eer aan koning Albert I, hun legeraanvoerder van weleer. Tegelijk brachten ze met het bouwwerk hulde aan de Belgische troepen die strijd leverden in de periode 1914-1918. Architect van dienst was Julien De Ridder, het ruiterstandbeeld werd vormgegeven door Karel Aubroeck.
 
Doorheen de tijd is Koning Albert I monument uitgegroeid tot een iconisch gedenkteken met internationale bekendheid, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “Het indrukwekkende Koning Albert I monument heeft sinds de oprichting in 1938 een status verworven als baken van herinnering en eer voor onze stad, onze natie en de vrije wereld. In combinatie met bezoekerscentrum Westfront en de site van het aanpalende sluizencomplex De Ganzepoot vervult het bouwwerk een sleutelrol als herdenkingsplek voor de Eerste Wereldoorlog. De thematiek van 1914-1918, de historiek rond de IJzerslag en het verhaal van de onderwaterzetting zullen hier altijd een plaats hebben. Daarom is het des te specialer dat we hier jaarlijks de Nationale Hulde kunnen inrichten waarop wij de oorlogsslachtoffers herdenken en de vredesboodschap uitdragen.”