Vlaamse Regering versterkt werking van Ieperse musea
30 September 2023 - Ieper - Bron: Lode Vanneste, N-VA
Het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum en het stadsarchief Ieper krijgen vanaf 2024 verhoogde werkingssubsidies. Dat besliste de Vlaamse Regering tijdens de Ministerraad van 29 september 2023. “De drie organisaties mogen jaarlijks rekenen op een subsidiebedrag van respectievelijk  991.000 euro, 338.000 euro en 78.000 euro. Dat betekent een significante versterking voor de werking van de musea en het Stadsarchief in de Kattenstad’, reageert Vlaams Parlementslid en erfgoedspecialiste Cathy Coudyser (N-VA) bijzonder tevreden.
 
De Regering Jambon beloofde bij aanvang van de legislatuur een forse investering in de erfgoedsector. Met een jaarlijks totaalbudget van 51,5 miljoen euro voor de beleidsperiode 2024-2028 lost ze deze belofte meer dan in. Dit komt neer op een budgetstijging van 18 miljoen euro ofwel een stijging van 53,7 % in vergelijking met de periode 2019-2023.

“In het West-Vlaamse Ieper zijn er drie musea die een verhoogd subsidiebedrag krijgen. In Flanders Fields Museum krijgt vanaf volgend jaar een werkingssubsidie van 991.000 euro. Dat is een stijging met 67 %. Het subsidiebedrag voor het Yper Museum stijgt op haar beurt van 128.037 euro naar 338.000. Het Stadsarchief Ieper krijgt vanaf volgend jaar 78.000 euro in plaats van 42.776 euro om haar werking te versterken”, verduidelijkt Cathy Coudyser.
 
Extra investeringen bekroning van vele werk

“Als Ieperse schepen van musea ben ik vandaag heel verheugd met deze beslissing, het is de bekroning van het vele werk dat gebeurde om de toekomstplannen vorm te geven. Deze forse investeringen maken het mogelijk om de ambitieuze plannen van de musea voor de toekomst waar te maken, reageert Dimitry Soenen van N-VA Ieper.
 
Na kunstensector nu ook significante versterking voor cultureel-erfgoedsector

In het kader van de zogenaamde ‘erfgoedronde’ konden alle Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie voor de periode 2024-2028. De werkingssubsidies woerden toegekend op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021. De Vlaamse Regering nam in haar beslissing rekening met het Regeerakkoord, de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed, de adviezen van de beoordelingscommissies en de bijhorende Leeswijzer van de Afstemmingscommissie. “Met deze beslissing van de Vlaams Regering om een totaalbudget van 51,5 miljoen euro uit te trekken, wordt ook de cultureel-erfgoedsector in navolging van de kunstensector financieel significant versterkt”, besluit Coudyser.