CWGC en maatwerkbedrijven tekenen intentieverklaring om samenwerking te versterken
18 October 2023 - Ieper - Bron: CWGC
De Commonwealth War Graves Commission werkt in België al even samen met verschillende maatwerkbedrijven om de tuinbouwafdeling te ondersteunen. Het partnerschap past binnen de gemeenschappelijke waarden en doelstellingen van beide organisaties. Om deze samenwerking te versterken, willen de partners op 18 oktober 2023 op Ypres Reservoir Cemetery, een intentieverklaring ondertekenen om de samenwerking te bevestigen en uit te breiden op vlak van opleidingen, jobcreatie, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.

Extra werk door sterk duurzaamheidsbeleid

De CWGC draagt wereldwijd zorg voor de Commonwealth-begraaf- en gedenkplaatsen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Als een van de grootste tuinbouworganisaties ter wereld, hanteert de organisatie een hoge standaard voor het onderhoud van de sites. Deze toewijding zorgde voor internationale erkenning: recent werden er in België en Frankrijk 139 WOI-sites erkend als UNESCO-werelderfgoed wegens hun uitzonderlijke universele waarde; 23 daarvan zijn CWGC- begraafplaatsen en -monumenten in België.In functie van de klimaatverandering, focust de CWCGC sinds de afgelopen jaren sterk op een zorgvuldig duurzaamheidsbeleid. Dit omvat een aanpassing van de werkmethodes, een verhoging van de biodiversiteit op de begraafplaatsen en een bijdrage tot een meer circulaire economie. In dit kader werd enkele jaren geleden een pesticiden-stop ingevoerd en worden extra maatregelen genomen voor een vergroening van de begraafplaatsen. Daarbovenop zorgde het warme en vochtige weer van afgelopen zomer voor extra werk voor de tuinbouwafdeling.

“Het hanteren van milieuvriendelijke methodes is effectief, maar veel arbeidsintensiever.”, vertelt Wim Pira, CWGC Operations Manager. Het is daarom goed om te kunnen rekenen op de extra handen van WAAK, Westlandia, Groep INTRO, en Weerwerk.”

Inclusieve en duurzame samenwerking

Het partnerschap biedt kansen voor zowel de CWGC als voor de maatwerkbedrijven. Westlandia, WAAK, Weerwerk en Groep INTRO delen de overtuiging dat elkeen recht heeft op zelfontplooiing. Door het creëren van duurzame jobs, willen zij kansen scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bereiken ze door te investeren in creatieve werkwijzen en infrastructuur om het werk aan te passen aan de mogelijkheden van de werknemers, met nadruk op hun veiligheid en gezondheid. Vervolgens bevorderen ze een interne en externe doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt.

Bij de CWGC kunnen de maatwerkbedrijven deze doelen verwezenlijken. Door de tuinbouwtaken ontwikkelen werknemers nieuwe vaardigheden, wat een opstap betekent naar grotere verantwoordelijkheden. Dankzij de ondersteuning van de maatwerkbedrijven, krijgen de tuinbouwteams van de CWGC dan weer tijd voor de meer gespecialiseerde tuinbouwkundige aspecten en om zich toe te spitsen op de ontwikkelingsplannen voor de begraafplaatsen.

Maatschappelijke meerwaarde

Als globale organisatie met een zeer divers team, hecht de CWGC veel belang aan inclusiviteit en het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Samenwerken met sociale ondernemingen is voor de organisatie dus een logische stap: “Bij de CWGC streven we steeds naar duurzame oplossingen, voor onze werknemers als voor het milieu. Tegelijk vinden we het heel belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien”, zegt Geert Bekaert, Area Director van de CWGC. “De maatwerkbedrijven zetten zich hard in om de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Deze samenwerking past dus perfect binnen de duurzame en inclusieve visie van de Commissie.” In de toekomst wil de organisatie de samenwerking uitbreiden naar andere landen.

Duurzame tuinbouwoplossingen

Ondertussen werkt de CWGC aan duurzame oplossingen, wat opnieuw samenwerkingskansen zal opleveren. Momenteel worden investeringen gedaan voor meer aanplantingen om de hoeveelheid aan blote aarde te beperken. De tuinbouwdeskundigen proberen de natuur op een gecontroleerde wijze vrijer te laten op de begraafplaatsen. Zo worden meer zones voorzien met extensief maaibeheer, bloemenweiden ingezaaid en bloembollen geplant. Deze maatregelen zullen zorgen voor een lokale verhoging van de biodiversiteit, waardoor ook vogels en vleermuizen opnieuw worden aangetrokken. Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor samenwerking met de maatwerkbedrijven voor de productie van insectenhotels, vogel- en vleermuiskasten.