Memorial cross South Wales Borderers
Practical info
Who/What
South Wales Borderers
Location
Geluveldplaats, near the old windmill
Geluveld, Zonnebeke
Date
19/05/1929
Coordinates
GPS-Reference R5945 - GELUVELD - Gedenkkruis South Wales Borders
DMSX N 50°50'02.2'' - E002°59'43.2''
DMX N 50°50.037' - E002°59.720'
D N 50.833944° - E002.995333°
UTM 31U E 499671 N 5631359
GOOGLE EARTH 50 50.037 N, 002 59.720 E
Maps
• Mapquest
Info
De South Wales Borderers hebben een Iers kruis uit witte natuursteen als herinnering.
Extra information
Technische beschrijving : Op een brede sokkel uit witte natuursteen met twee treden, staat een kleinere trapeziumvormige sokkel met een Iers kruis uit witte natuursteen. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links