Memorial plaque in remembrance of the victims of Geluveld
Practical info
Who/What
Militaire en burgerlijke slachtoffers Geluveld
Location
Geluveldplaats, St.-Margarethachurch
Geluveld, Zonnebeke
Coordinates
GPS-Reference R5946 - GELUVELD - St.-Margarethakerk
DMSX N 50°50'05.5'' - E002°59'37.4''
DMX N 50°50.092' - E002°59.623'
D N 50.834860° - E002.993724°
UTM 31U E 499558 N 5631460
GOOGLE EARTH 50 50.092 N, 002 59.623 E
Maps
• Mapquest
Info
De militaire en burgerlijke slachtoffers van Geluveld worden herdacht op een houten paneel.
Extra information
Technische beschrijving: Houten paneel staande op twee consoles met eenvoudige omlijsting, bovenaan licht gebogen. Het paneel is verdeeld in één horizontale en twee verticale registers.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links