Rededication Serjeant Frederick Cardy (Frank Mahieu) - Sint-Jan - 19/05/2022
Today's 2nd. Rededication Service was at White House Cemetery for Serjeant Frederick Cardy of the Royal Irish Fusiliers. This service was also conducted by Revd. Isaac Thompson, Chaplain to the Royal Irish Regiment. Representatives of Irish & British Embassy were present, as were military of the Royal Irish Regiment, and also representatives of Belgian Military, the RBL, the CWGC and The Somme Association. Faugh a Ballagh !  Sjt. Cardy was born in 1893 in Sudbury, Suffolk, son of Henry and Sarah Ann. In 1911 he married Emily Layzell. A son Ralph was born in 1916. Before Frederick Cardy had served with the 13th. Royal Hussars and he rejoined them in October 1916 for war service. In December 1916 he was transferred to the Royal Irish Fusiliers.

On August 10th 1917, during 3rd. Ypres, his 7/8th Battalion RIF was involved in battle in the area of Frezenberg (Zonnebeke). The battalion was relieved there on 12th August at midnight. In between 10th and 12th Sjt. Cardy was killed. His marked grave was found after the war but the markings were no longer legible. He so was reburied at White House Cemetery in an unnamed grave. This now is no longer the case seen, through extended research, his identity has been proven. Sgt. Frederick Cardy finally has a known grave. Lest We Forget. Rest in Peace.

The ceremony was organised by the MOD & JCCC. The new grave and headstone was made by the CWGC who will care for it in perpetuity.

After this ceremony, the military of the Royal Irish Regiment and all present, paid respectfully tribute to the soldier of the Royal Irish Fusiliers buried at this cemetery who was awarded the Victoria Cross: Pte. Robert Morrow, son of Hugh and Margaret Jane Morrow of Dungannon, County Tyrone. Aged 23, he was killed on 25th April 1915. He was awarded the VC at Messines on 12 April 1915 when he, under heavy German shelling and bombing, on his own initiative, rescued several comrades in the destroyed trenches from under fallen debris. (see photos in this post also)

NL tekst: De tweede ‘Rededication’ ceremonie vandaag vond plaats op White House Cemetery voor Serjeant Frederick Cardy van de Royal Irish Fusiliers. De plechtigheid werd eveneens voorgegaan door Revd. Isaac Thompson, aalmoezenier bij het Royal Irish Regiment. Vertegenwoordigers van de Ierse en Britse Ambassades waren aanwezig alsook militairen van het Royal Irish Regiment, tevens vertegenwoordigers van het Belgische Leger, het RBL, de CWGC en van The Somme Association. Faugh a Ballagh ! 

Sjt. Cardy werd geboren in 1893 in Sudbury, Suffolk, als zoon van  Henry en Sarah Ann. In 1911 huwde hij met Emily Layzell. Hun zoon Ralph werd geboren in 1916. Voordien had Frederick Cardy gediend bij de 13th. Royal Hussars en in oktober 1916 nam hij daar weer dienst voor de oorlog. In december 1916 werd hij overgeplaatst naar de  Royal Irish Fusiliers.

Op 10 augustus 1917, gedurende de 3e Ieperslag, was zijn 7/8th Battalion RIF om middernacht in de omgeving van de Frezenberg (Zonnebeke) en daar dan betrokken in de gevechten. Het bataljon werd er op 12 augustus om middernacht afgelost. In die periode van 11-12 augustus sneuvelde Sjt. Cardy. Exacte gegevens ontbreken.

Zijn gemarkeerd graf werd na de oorlog gevonden maar de inscripties waren deels onleesbaar geworden. Zo werd hij  herbegraven op White House Cemetery in een naamloos graf. Nu is dat niet langer het geval en door uitvoerig onderzoek werd zijn identiteit vastgesteld. Sgt. Frederick Cardy heeft nu voor altijd een gekend graf. Lest We Forget. Rest in Peace.

De ceremonie werd georganiseerd door de MOD & JCCC. Zoals altijd zorgde de CWGC voor het nieuwe graf en de grafsteen en zij zullen er ook blijvend zorg voor dragen.

Na deze plechtigheid brachten de militairen van het Royal Irish Regiment samen alle aanwezigen nog hulde aan de soldaat van de Royal Irish Fusiliers die er begraven ligt en met het Victoria Cross werd onderscheiden: Pte. Robert Morrow, zoon van Hugh and Margaret Jane Morrow van Dungannon, County Tyrone. Hij sneuvelde op 25 april 1915, 23 jaar oud. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn bijzondere daad op 12 april te Mesen toen hij, op eigen initiatief, onder zware beschietingen en bombardementen meerdere van zijn kameraden redde uit het puin van de ingestorte loopgraaf. (zie foto’s op einde van dit verslag)the official party at this ceremony / de officiële gasten op deze ceremonie

Revd.Thompson reciting the rededication prayer and performing the act of rededication / Revd.Thompson spreekt het toewijdingsgebed uit.reading by Group Capt. Dickson, the British military attaché / lezing door Group Capt. Dickson, de Britse militaire attaché

scripture reading by Major General Weir, colonel of the Royal Irish Regiment / schriflezing door Major General Weir, kolonel van het Royal Irish Regimentpoem read by Lt. Col. Retd. Andy Hart (R.I.R.) / gedicht voorgelezen door Lt. Col. Retd. Andy Hart (R.I.R.)address by the Army Chaplain / toespraak door de aalmoezenierexhortation read by Lt. Col. Masheder  / de exhortatie door  Lt. Col. Masheder


Last Post
Lament by the piper / treurlied door de piperwreath laying by Group Capt. Dickson, the British military attaché / kranslegging door Group Capt. Dickson, de Britse militaire attachéwreath laying by Erica Lee, DHOM Embassy of Ireland / kranslegging door by Erica Lee, DHOM Embassy of Ireland

wreath laying by Major General Weir, colonel of the Royal Irish Regiment / kranslegging door Major General Weir,kolonel van het Royal Irish Regimentwreath laying by the Provincial Commander Province of West Flanders / kranslegging door de Provincie Commandant van West-Vlaanderen

wreath laying by Operations Manager Mr. Wim Pira on behalf of the CWGC / kranslegging door Operations Manager dhr. Wim Pira namens de CWGC

wreath laying by Carol Walker Director The Somme Association / kranslegging door Carol Walker Directeur van The Somme Association

wreath laying on behalf of the RBL by Col. Onraet / kranslegging namens de RBL door Col. Onraetthe flag is handed to the Regiment / de vlag wordt overhandigd aan het Regimentthe collect of the Royal Irish Fusiliers read by Major General Weir, colonel of the Royal Irish Regiment /  het regimentsgebed van het Royal Irish Fusiliers wordt gelezen door Major General Weir, kolonel van het Royal Irish Regiment

final prayer and blessing / slotgebed en zegenthe new headstone and wreaths in tribute to Sjt. Frederick Cardy / de nieuwe grafzerk en de kransen ter ere van Sjt. Frederick Cardythe grave of Pte. Robert Morrow, VC, to whom also tribute was paid / het graf van Pte. Robert Morrow, VC, aan wie ook hulde werd gebracht.Pte. Robert Morrow, VCpaying tribute to Pte. Robert Morrow, 1st Bn. Royal Irish Fusiliers. KIA 26th April 1915. Age 24. Awarded the VC for his bravery on 12 April 1915. /  Eerbetoon aan Pte. Robert Morrow, 1st Bn. Royal Irish Fusiliers, gesneuveld op 26 april 1915, 24 jaar oud. Voor zijn moedig optreden op 12 April 1915 werd hij onderscheiden met het Victoria Cross. Piper's lament /  treurlied door de piper

wreath laying by Major General Colin Weir, Colonel of the Royal Irish Regiment / kranslegging door Major General Colin Weir, Kolonel van het  Royal Irish RegimentMajor General Colin Weir, Colonel of the Royal Irish Regiment expressing his gratitude to all, reflecting on how the tapistry of these Flemish fields is so very much connected to the Irish history in the Great War, and also underlining the importance of remembrance. / Major General Colin Weir drukt zijn dankbaarheiod uit aan allen, en voegt een reflectie toe over hoe het landschap van Vlaanderen zo sterk is verbonden met de Ierse geschiedenis in de Groote Oorlog en hij onderlijnt tevens het belang van de blijvende herdenking.

pagaina aangemaakt door / page made by Frank Mahieu