Begrafenis onbekende Australische soldaat / Funeral unknown Australian soldier (Frank Mahieu) - Passendale - 15/07/2022
On Friday 15 July 2022 a funeral service took place at Tyne Cot Cemetery, Passendale, for an unknown Australian soldier. This ceremony was organised by the Australian Defence Forces (ADF). Chaplain Major Frank Langdon conducted this funeral service. Australian military peformed with full military honours, Belgian military formed the Firing Party. Military and civil representatives from several nations attended as did the local authorities. The public was welcome and people who are dedicated to the remembrance of the fallen were present. A delegation of the Vancouver Police (Canada) who was at the Menin Gate Last Post on 14 July, also attended. The CWGC provided the new headstone for whih they will take care for ever.
----
Op vrijdag 15 juli 2022 vond op de Britse begraafplaats Tyne Cot Cemetery in Passendale de begrafenis plaats van een onbekende Australische soldaat. De dienst werd georganiseerd door de Australian Defence Forces (ADF). De begrafenis werd voorgegaan door Aalmoezenier Major Frank Langdon. Australische militairen verzorgden het protocolair eebetoon, Belgische militairen vormden het vuurpeleton.

Militaire en burgerlijke vertegenwoordigers van verschillende landen en lokale autoriteiten woonden de plechtigheid bij. Ook het publiek was welkom  en mensen die de herdenking ter harte nemen waren eveneens aanwezig. Een delegatie van de Vancouver Police (Canada) die de avond voordien ook de Last Post bijwoonde aan de Menenpoort was tevens aanwezig. De CWGC zorgde voor de nieuwe grafsteen waar ze voor altijd zullen voor zorgen. 


the new CWWG headstone / de nieuwe grafzek van de CWGC


the official guests - de officiele gasten


master of ceremony Major Clarke, ADF - ceremoniemeester Major Clark, ADF


the funeral procession enters at Tyne Cot Cemetery - de begrafenisstoet komt Tyne Cot Cemetery binnen


Chaplain Major Frank Langdon leads the procession - Aalmoezenier Major Frank Langdon leidt de stoet


on the shoulders of his successors of the ADF - op de schouders van zijn opvolgers van de ADF
headgear of the Bearer Party - de hoofddeksel van dragers.
coffin is placed at the new grave / de kist wordt bij het nieuwe graf geplaatst


coffin is placed at the new grave - de kist wordt bij het nieuwe graf geplaatst
a passer by - een voorbijganger (of rijder...)
aying of wreaths begins  - de kranslegging begint


prayers by Chaplain Langford  - gebed door Aalmoezenier Langford
folding of the flag - vouwen van de vlag


the flag is presented to Maj. General Hall, Senior ADF representative  - 
de vlag wordt aan Maj. General Hall, Hoogste Vertegenwoordiger van de ADF, overgedragen. 

Maj. General Hall holding the flag - Maj. General Hall houdt de vlag


the final interment - de teraardebestelling
headgear is returned to the Bearer Party  - hoofddeksels worden aan de dragers teruggegeven


three volleys are fired by the Belgian Army Firing Party - drie saluutschoten door het Belgische vuurpeleton


the Ode  - De herdenkingsode


salute during the Last Post  -  groet tjidens de Last Post
closing prayer - slotgebed


a last sign of respect - een laaste gebaar van respect


a delegation of the Vancouver Police (Canada) atttended and paid tribute -
een delegatie van de vancouver Police (Canada) woonde de plechtigheid ook bij.
the new CWGC headstone and the wreaths - de nieuwe zerk van de CWGC en de kransen


Pagina aangemaakt door / page made by Frank Mahieu