Nieuwe grafsteen voor 2 broers - Oostvleteren - 08/10/2011
Op zaterdag 08 oktober 2011 om 10u30 werd op de begraafplaats van Oostvleteren een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de twee broers Billiaert Remi en Hippoliet, slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Deze plechtigheid greep plaats naar aanleiding van het herstel van beide graven op initiatief van Alain Vansevenant, familieled en lid van de Vrienden van het in Flanders Fields Museum. De herdenking bestond uit een korte historische toelichting, een kleine bloemenhulde en een Last Post. Na de plechtigheid, die ongeveer een uurtje duurde, werd door de familie een receptie aangeboden in het gemeentehuis.

Korte historiek

In Oostvleteren was er een herberg “De Stier” waar het gezin Billiaert-Mazereel woonde met 14 kinderen waaronder Remi en Hippoliet. Remi kreeg als kind een trap van een veulen waardoor hij licht mentaal gehandicapt werd.

Na zijn oproeping als soldaat voor het front deed vader Henri er alles aan om zijn zoon Remi van het front weg te houden; maar het mocht niet baten. Remi werd soldaat bij het Zesde Jagers te voet. Zijn broer Hippoliet (eerst vrijwilliger in het Franse leger) was bij het voetvolk. Hippoliet overleefde de oorlog, broer Remi echter niet.

Remi stierf te Moorslede op 8 oktober 1918. Uit pure frustratie ontgroef Hippoliet na de oorlog, op 8 maart 1919, zijn broer uit het militaire graf en voerde hij de kist op een kruiwagen van Moorslede naar Oostvleteren. Omdat de pastoor eerst weigerde om hem opnieuw, dit keer burgerlijk, te begraven bleef de kist twee of drie dagen bij het kerkportaal staan. Op 11 maart 1919 werd hij dan toch herbegraven op het kerkhof van Oostvleteren, waar hij nu nog rust.

Na deze periode was Hippoliet in dienst bij de Belgische ambassade in Parijs waar hij schadevergoedingen regelde voor Vlaamse gezinnen. Na enkele jaren vinden we Hippoliet terug in Manitoba en Ontario in Canada. Geregeld kwam hij in Oostvleteren terug als Candese farmer.

In de jaren ‘50 kwam hij definitief terug naar zijn geboortedorp. Zijn laatste WOI-herdenking beleeft hij op 11 november 1963. Nabij het gemeentehuis vond men op 12 november zijn levensloze lichaam. Zo zijn Hippoliet en Remi weer samen; twee broers tijdens de oorlog aan het front, nu naast elkaar rustend op het kerkhof van Oostvleteren.

De twee houten grafkruisjes hebben hun beste tijd gehad. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de grafkruisjes te vervangen door een nieuw betonnen gedenkteken dat een realisatie is door leerlingen en begeleidende leerkracht van het VTI van Ieper.

IMG_7624

IMG_7626

IMG_7627

IMG_7628

IMG_7629

IMG_7630

Toelichting door Alain Vansevenant

IMG_7631

IMG_7633

IMG_7636

De Last Post door 2 klaroeners van de Last Post Association.

IMG_7642

IMG_7644

IMG_7646

Neerleggen van bloemen door burgemeester Stephan Mourisse.

IMG_7647

IMG_7649

IMG_7653

IMG_7656

IMG_7657

IMG_7658

IMG_7659

IMG_7662 Page made by Patrick Boone - Vrienden van het In Flanders Fields Museum.