Militaire veldkeuken op de Gapaard gerestaureerd en ingehuldigd