ANZAC Day Messines (F. Mahieu) - Mesen - 25/04/2023
As wel, us usual on Anzac Day, a New Zealand remembrance ceremony was held at Messines
at the New Zealand Memorial. It was, amongst others, attended by the New Zealand Ambassador Mrs. Diana Reaich
some New Zealand Military, an Australian representative and the mayor of Messines.
(at the same time an Australian ceremony took place at Tororonto Avenue Ceremony.
LEST WE FORGET.
Ook, zoals gewoonlijk op Anzac day, vond te Mesen een herdenking  plaats met de Nieuw Zeelan,dse delegatie 
bij het Niew Zeeland gedenkteken. De plechtighedi werd onder meer bijgewoond door de Nieuw Zeelandse Ambassadeur
Mrs. Diana Reaich, enkele Nieuw Zeelandse militairen, een vertegenwoordiger van Australië en de burgemeester van Mersen.
(terzelfdertijd was er een Australische herdenking op Toronto Avenui Cemetery)

pagina aanghemaakt door / page made by Frank Mahieu Pagina aangemaakt door Frank Mahieu.