Gedenkplaat voor Capt. Grieve VC in Mesen
08 July 2023 - Mesen - Bron: Stad Mesen
Op 7 juni 1917 brak in en rond Mesen de hel los, en begon de zogenaamde “mijnenslag” of de “Slag om Mesen”. 

Langs Geallieerde kant werd strijd geleverd door soldaten uit Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland, Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Eén van de Australische soldaten die aan de Slag om Mesen deelnam, was kapitein Robert C Grieve. Hij maakte deel uit van het 37th Battalion. AIF.Omwille van de moed die hij vertoonde op 7 juni 1917 op een kruispunt nabij de locatie van de huidige militaire begraafplaats Bethleem East  Cemetery in Mesen, ontving hij het Victoria Cross, de hoogste militaire onderscheiding voor strijdkrachten uit Groot-Brittannië en het Gemenebest.

Zijn actie werd als volgt omschreven:

“De slag om Mesen ving aan in de vroege morgen van 7 juni 1917. De Australische troepen bevonden zich aan de zuidkant van de gevechtslinie en  ze bereikten hun aanvankelijke doelen. De compagnie van Kapitein Grieve, die uit ongeveer 120 manschappen bestond, was in reserve en ging in de namiddag vooruit om nieuwe doelen te veroveren. Aan het begin van de aanval, troffen ze intensief machinegeweervuur vanuit Duitse bunkers van metaal en beton, die niet door mortier- of machinegeweervuur konden worden uitgeschakeld en de opmars stokte. Grieve was inmiddels de enige overgebleven officier in de compagnie. Hij besloot daarop eigenhandig de dichtstbijzijnde pillbox aan te vallen. Hij pakte een zak handgranaten en hij rukte op via een reeks granaattrechters. Grieve slingerde een granaat vlak voor elke sprong zodat hij het zicht van de schutter belemmerde. Via deze methode rukte hij gestaag op tot hij een verlaten vijandelijke loopgraaf vond waar hij zich in kon wurmen en vanwaar hij de pillbox onopgemerkt bereikte. Grieve naderde de schietgaten van de pillbox waaruit twee machinegeweren werden afgevuurd en wierp twee granaten door deze gaten, waardoor mannen die binnen waren werden uitgeschakeld. De moedige daad van Grieve inspireerde zijn mannen, die zich bij hem voegden, om hun succesvolle opmars voort te zetten. Later, terwijl hij bevelen gaf, werd hij in de schouder geraakt door een kogel 
van een sluipschutter en liep hij terug voor medische hulp.”


Op 20 oktober 1917 reikte Koning George V op Buckingham Palace het Victoriakruis aan Grieve uit voor zijn dapperheid en voor het redden van de levens van veel van zijn mannen. 

Grieve keerde terug naar het front waar hij longontsteking kreeg en in mei 1918 invalide naar Australië werd teruggestuurd. Hij trouwde dat jaar met zijn Australische legerverpleegster en keerde terug naar Melbourne waar hij een succesvol bedrijf in zachte waren opbouwde.

Toen kapitein Grieve in 1957 stierf aan een hartaanval, werd zijn VC geschonken aan Wesley College in Melbourne, die nog steeds trots is op de medaille en ervoor heeft gezorgd dat deze permanent te zien is in melbourne's Shrine of Remembrance. 

Ross Bastiaan, de ontwerper van een Australische bronzen gedenksteen die reeds jaren geleden werd geplaatst op de Markt te Mesen, liep school aan hetzelfde Wesley College, evenals Philip Powell.

Beiden zijn bijzonder geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog. Zij stelden vast dat er in Mesen geen gedenkteken is voor kapitein Grieve VC, zoals er wel een is voor de Nieuw-Zeelandse korporaal Frickleton VC nabij de Sint-Niklaaskerk.

In 2019 nam Philip Powell contact op met de algemeen directeur van de stad Mesen met de vraag of er mogelijkheid was om ook voor kapitein Grieve VC een gedenkteken op te richten. Het schepencollege steunde dit voorstel, en de nodige voorbereidingen werden getroffen voor dit initiatief.

Omwille van de wereldwijde coronacrisis liep het project echter méér dan een jaar vertraging op.De gedenkplaat is ontworpen door Ross Bastiaan. Zij werd vervaardigd en gefinancierd door het Wesley College in Melbourne (Australië).

Dr. Bastiaan zei: "Deze gedenkplaat is terecht een blijvende herinnering aan de moed van niet alleen kapitein Grieve, maar aan de bijdrage van alle Australische troepen die in deze strijd vochten. Ik ben zeer verheugd dat het gemeentebestuur van Mesen zo vriendelijk is geweest om toestemming te geven om deze gedenkplaat hier te plaatsen."De betonnen sokkel werd reeds in april 2023 geplaatst door CMC Covemaeker Metaalconstructie uit de Heuvellandse deelgemeente Loker.

De financiële middelen om dit te realiseren werden ingezameld in het Wesley College in Melbourne.

De gedenkplaat zal plechtig worden ingehuldigd op de Markt te Mesen op zondag 09 juli 2023 om 11.00 uur, door Sandy Evrard, burgemeester van Mesen, en Nick Evans, directeur van Wesley College, Melbourne in aanwezigheid van o.a. initiatiefnemer Philip Powell, de Ambassadeur van Australië, en leden van de Mesense gemeenteraad.