Herbegrafenis / Reburial Jeremias Muys - Zarren - 26/10/2012
Please find below some images of the reburial of the Belgian soldier Jeremias Muys at the village of Zarren on Friday, October, 26th, 2012.

Jeremias Muys sneuvelde in Moorslede tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd vervolgens begraven in Handzame. Deze persoon werd ontgraven op donderdag 25 oktober 2012 en herbegraven op het ereperk voor oud-strijders op de begraafplaats te Zarren. Op vrijdag 26 oktober 2012 om 14 u. vond naar aanleiding hiervan een plechtigheid plaats in aanwezigheid van de nabestaanden van de gesneuvelde, burgemeester en schepenen en enkele afgevaardigden van het Memorial Museum Passchendaele.

De begraafplaats.

DSC_2128

DSC_2129

Optocht van de vlaggen.

DSC_2130

Enkele eretekens die aan soldaten uit de Eerste Wereldoorlog werden toegekend.

DSC_2131

DSC_2132

DSC_2133

De aanwezige familieleden legden de eretekens en de vlag op de kist.

DSC_2134

DSC_2135

DSC_2136

DSC_2137

DSC_2138

DSC_2139

Gebed door de pastoor.

DSC_2140

DSC_2141

DSC_2142

DSC_2143

DSC_2144

Toespraak door burgemeester Toon Vancoillie

DSC_2145

Hieronder de tekst van zijn toespraak:

"Geachte Familie,
Geachte Oudstrijders en afgevaardigden van de Oudstrijdersverenigingen,
Geachte collega’s uit het Schepencollege,
Eerwaarde Heer Pastoor,
Beste Genodigden,

De aanleiding waarom wij hier vandaag allen verzameld staan rond het nieuwe graf van oud-strijder Jeremias Muys is toch eerder speciaal te noemen.

Jeremias Muys, gesneuveld in Moorslede op 1 oktober 1918, rust al bijna een eeuw in redelijke anonimiteit op het kerkhof van Handzame.

Deze rust werd echter plots verstoord toen in februari 2012, naar aanleiding van geplande werken voor de herinrichting van het kerkhof in Handzame, door de gemeente werd vastgesteld dat de concessie voor Jeremias vervallen was en dat het graf in zeer slechte toestand was.

Zoals gebruikelijk in dergelijke procedure, werd de familie opgezocht, werden zij hiervan op de hoogte gebracht en werd hen gevraagd om de concessie te vernieuwen en het graf te herstellen.

Een paar bezoekjes aan het gemeentehuis en enkele brieven en telefoons van een ver familielid, deden mij en de leden van het schepencollege echter beseffen dat wij hier toch speciale aandacht aan de vraag tot behoud van het graf van deze oud-strijder moesten besteden.

Door een speling van het lot of in ieder geval door een mij onbekende reden, werd Jeremias MUYS niet op een militair, maar op een burgerlijk kerkhof begraven. Waar militaire kerkhoven en graven eeuwig behouden blijven en door de gemeenschap onderhouden worden, vonden wij, net als de familie, het niet kunnen dat het graf en de stoffelijke resten van oud-strijder Jeremias definitief zouden verwijderd worden.

Door de herinrichting van het kerkhof van Handzame kan Jeremias er niet langer rusten, zodat er werd binnen onze gemeente werd gezocht naar een geschikte plaats voor een nieuw graf. Met de familie van de overledene werd overeen gekomen om de stoffelijke resten over te brengen naar de begraafplaats in Zarren, waar hij verder kan rusten bij zijn makkers in het perk van de oud-strijders en oorlogsslachtoffers.

In het Schepencollege van 26 juni 2012 werd beslist dat de gemeente Kortemark de kosten voor de ontgraving en overbrenging ten laste zou nemen. De ontgraving van Jeremias gebeurde gisteren op het kerkhof in Handzame en dit in het bijzijn van een familielid.

Geachte aanwezigen,

Ik hoop dat wij met de bijzetting van Jeremias MUYS in het perk van de oud-strijders, hier op het kerkhof in Zarren en met deze sobere plechtigheid hem alsnog de eer kunnen bewijzen die hij net als zijn vele makkers heeft verdiend.

Jeremias heeft als 22-jarige zijn leven gegeven voor het vaderland en laat mij toe om als laatste eerbetoon aan Jeremias nog even een tekst uit zijn doodsprentje voor te lezen :

Hij was een goeden zoon, de fierheid zijns vaders en de blijdschap zijns moeders, een goede en teedere broeder, en een voorbeeld voor de jongelingen. Altijd kweet hij zijn plicht met opgeruimdheid en goeden luim en moedigde hij zoo zijne makkers aan. Nimmer liet hij na diensten te bewijzen aan soldaten, zelfs niet in de moeilijkste en gevaarlijkste omstandigheden. Daarbij was zijne rechtschapenheid door ieder gekend. Hij heeft den goeden strijd gestreden en is gevallen als een held.

Jeremias MUYS, rust verder in vrede."

DSC_2147

DSC_2148

Op de kist werden enkele bloemenkransen neergelegd.

DSC_2150

DSC_2152

DSC_2153

DSC_2154

DSC_2155

Daarna werd de kist naar zijn laatste rustplaats gebracht.

DSC_2156

DSC_2157

DSC_2158

DSC_2159

DSC_2160

DSC_2161

DSC_2162

DSC_2163

DSC_2164

DSC_2165

De kist werd dan neergelaten in het graf.

DSC_2166

DSC_2167

DSC_2168

DSC_2169

DSC_2170

DSC_2171

DSC_2172

DSC_2173

DSC_2174

DSC_2175 Pagina aangemaakt door Westhoek.be / WO1.be - Greatwar.be.