Herdenking aan de Uniebrug - Sint-Joris - 22/10/2016
De Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren Brugs Ommeland en West-Vlaanderen, organiseerde op zaterdagvoormiddag 22 oktober 2016 een herdenkingsplechtigheid aan het zopas gerestaureerde monument van het 7de linie aan de Uniebrug te St Joris Nieuwpoort.

“Mijn overgrootvader aan vaderskant heette Miel. Het huis waar hij gewoond heeft weet ik staan. Daar stopt mijn kennis. Een snel rekensommetje leert mij dat hij te oud moet zijn geweest voor oproeping in 1914, en dat hij de oorlog dus niet uit de loopgraven heeft waargenomen. Het leven onder de Duitse bezetting was natuurlijk ook geen pretje”.

Kristof Jacobs bezit een set medailles die aan zijn overgrootvader werden toegekend voor zijn dienst bij het 7de Linie, dat medeverantwoordelijk was voor het afstoppen van de Duitse opmars tussen 17 en 24 oktober 1914. Hij bediende een mitrailleur en heeft deel genomen aan de gevechten in de omgeving van de Uniebrug. Als jongeling uit het niet bezette gebied (De Moeren) werd hij gerekruteerd om het verzwakte 7de Linieregiment, op terugtocht uit Antwerpen, te versterken.

Kristof leest een stukje tekst over de tactische en operationele ontwikkelingen bij de strijd aan het front Niewpoort-Diksmuide in 1914. Hij doet dit met de precisie van een auteur, maar ook met de emotie van een achterkleinzoon. Tijdens zijn verhaal verdwijnt het herfstzonnetje achter een grijze wolkenmassa en vallen de eerste druppels over de opgestelde toeschouwers. Het is alsof de natuurelementen het dramatische effect willen onderstrepen. Ergens in de geest van de 25 aanwezigen bij deze herdenkingsplechtigheid zal een gewetensstemmetje gefluisterd hebben dat het 100 jaar geleden een stuk erger gesteld was met de omstandigheden op deze plaats. We laten ons dan ook niet afschrikken door een milde bui.
Na deze toespraak werd op het bevel van de trompettist door voorzitter Adjt Didier Vanhoecke een bloemenkrans neergelegd aan de voet van het monument, gevolgd door de Last Post.

Na de plechtigheid werd iedereen uitgenodigd voor een babbel en drankje in de Newport Times. “Nakaarten is belangrijk bij dit soort plechtigheden. Er moeten indrukken uitgewisseld worden, motieven toegelicht en verbondenheid gesmeed. Daar is een praatcafé als de Newport Times bijzonder goed voor geschikt. Doe daar nog een Ensorbiertje bovenop en wat hapjes, en de conversatie start vanzelf,” aldus voorzitter Adjt Didier Vanhoecke

“Dit is ook de uitgelezen kans om mijn voorzittersrol even extra uit te baten met verduidelijking bij het doel van het opzet. Als regionale Kring van de Koninklijke Nationale Unie der Reserveonderofficieren, is het onze opdracht om de missie die op nationaal niveau is vastgelegd tot realisatie te brengen. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging is het 'verstevigen van de band Leger-Natie'. Door onze deelname aan commemoratieve plechtigheden 'tonen' we de aanwezigheid van Defensie binnen onze samenleving. Niet enkel op vandaag, maar ook doorheen de geschiedenis van onze natie. Onze jeugd heeft recht op het gevoel van samenhorigheid dat ontstaat uit een nationale identiteit, want iedere mens zoekt aansluiting en steun. Zeker in tijden waar boodschappen van angst (terreur, opwarming van de aarde, ...) en onveiligheid de teneur zijn, is er grote behoefte aan verbondenheid”. Daarin wil voorzitter Adjt Didier Vanhoecke, zonder enig politiek motief, onze Premier bijtreden: "Onze verbondenheid is groter dan onze verschillen”

Monument

Het monument, dat beheerd wordt door Waterwegen en Zeekanaal, herinnert aan de deelname van het 7de Linieregiment aan enerzijds de Slag aan de IJzer in de periode van 17 tot 23 oktober 1914 en anderzijds aan de gevechten bij Lombardsijde op 4 november 1914. Het 7de Linie trok zich op 19 oktober 1914 op de linkeroever van de IJzer terug en hielp mee het Duitse offensief van 21-23 oktober af te slaan. Rond de Uniebrug werd hevig gevochten : het regiment slaagde erin het moordende Duitse artillerievuur gedurende vier dagen te trotseren, maar de uitputting eiste uiteindelijk zijn tol. Sint-Joris werd door de Duitsers veroverd en zou voor de rest van de oorlog in Duitse handen blijven.

Het gedenkteken van blauwe hardsteen stelt een soldaat voor die de wacht aan de IJzer optrekt. Het is gerealiseerd naar het ontwerp van beeldhouwer Edward Vereycken. Het werd gesigneerd door uitvoerder A. Hatse van Veurne. Voor de realisatie van het gedenkteken stond P. Claeyssens grond af. De onthulling van het monument gebeurde einde mei - begin juni 1932, of achttien jaar na de gevechten. Op een grasheuvel met toegangstrappen staat een geprofileerde sokkel met een vooruitspringend deel. Hoog rijst het massieve beeld van een soldaat op, die kijkt in de richting van de IJzer en die in militaire houding staat met zijn handen over het geweer gevouwen.

DSC08772

DSC08777

DSC08782

DSC08790

DSC08792

DSC08798

DSC08801

DSC08802

DSC08804

DSC08806

DSC08807

DSC08808

DSC08809
  Pagina aangemaakt door Filip Van Loo.