‘14-‘18. Oorlog in België
Luc De Vos, Franky Bostyn, Tom Simoens, Dave Warnier
‘14-‘18. Oorlog in België
Ultieme naslagwerk over WO I
  • ‘14-‘18. Oorlog in België brengt een compleet overzicht van het verloop van de Eerste Wereldoorlog in België.
  • Geschreven door specialisten onder leiding van bekend oorlogskenner Luc De Vos .
  • Onmisbaar standaardwerk telt bijna 600 pagina’s, bevat nooit eerder gepubliceerde foto’s en overzichtelijke kaarten voor een helder begrip van de gebeurtenissen tussen 1914 en 1918.
Met de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog verschijnen er ook tal van boeken over de periode van de Grote Oorlog. De nieuwe publicatie ’14-’18. Oorlog in België is letterlijk en figuurlijk een zwaargewicht. In bijna 600 pagina’s schetsen vier oorlogsspecialisten een compleet overzicht van het verloop van de Eerste Wereldoorlog in België. Wetenschappelijk onderbouwd, geïllustreerd met meer dan 400 foto’s en 50 kaarten, is dit het ultieme naslagwerk over het grootste en bloedigste conflict dat ooit op Belgische bodem werd uitgevochten.

Het boek opent met een overzicht van de politieke situatie in Europa en de aanleidingen voor het conflict. Je leest over de structuur, uitrusting en oorlogsplannen van het Belgische leger in vergelijking met de legers van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarna focust het boek op de militaire operaties waarbij Belgische troepen betrokken waren of die zich voltrokken op Belgisch grondgebied. Van de aanval op Luik, de Slag der Zilveren Helmen tot de Stellingenoorlog en het Bevrijdingsoffensief: de militaire gebeurtenissen worden in hun internationale context geplaatst.

Telkens ontdek je meer over de verschillende spelers, de gebruikte strategie en tactieken, de bewapening enz… Ook het dagelijks leven aan het front en in bezet België komen aan bod. Het boek eindigt met de vredesverdragen en de moeizame wederopbouw na de oorlog.

De tekst wordt aangevuld met meer dan 50 kaarten en 400 foto’s, waarvan sommige nooit eerder gepubliceerd werden. Daarmee krijgt de lezer een duidelijk inzicht in alle aspecten van de Grote Oorlog in België.

Luc De Vos is een voormalig hoger officier van de Belgische krijgsmacht. Hij is emeritus gewoon hoogleraar van de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar van de KU Leuven. Hij publiceerde 41 boeken en een tweehonderdtal artikelen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.  Hij verschijnt regelmatig op radio en tv als spreker en commentator. Onder zijn leiding schreven de historici Tom Simoens en Dave Warnier, verbonden aan de Koninklijke Militaire School, en Franky Bostyn van de Historische Pool van Defensie mee aan dit unieke naslagwerk.

’14-’18. Oorlog in België is een uitgave van Davidsfonds Uitgeverij, telt 588 p. en kost €55.

Meer info over de auteurs

14-18: Oorlog in België
 
Luc De Vos (°1946) is een voormalig hoger officier van de Belgische krijgsmacht. Hij was onder andere zes jaar in Duitsland gelegerd. Hij is doctor in de letteren en de wijsbegeerte-geschiedenis en emeritus gewoon hoogleraar van de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar van de kuLeuven. Hij publiceerde 41 boeken en een tweehonderdtal artikelen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Hij lag aan de basis van verschillende museale inrichtingen zoals het Domein van Prins Karel. Hij speelde eveneens een belangrijke rol in het tot stand komen van belangrijke tentoonstellingen zoals ‘Ik was 20 in 1945’  en recent nog ’14-18: Dit is onze geschiedenis’ in het Koninklijk Legermuseum. Hij zorgt ook vaak voor duiding in de media. Nu is hij nog voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek Albert en van de Historische Pool van Defensie.
 
Tom Simoens (°1978) werd in 2001 Licentiaat Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (kms). In 2009 studeerde hij af als Master in de Geschiedenis (uGent). Tussenin diende hij drie jaar in een verkenningseenheid (1ste Regiment Jagers te Paard in Leopoldsburg), waarbij hij twee keer op buitenlandse zending vertrok (Kosovo en Afghanistan). Op dit ogenblik is hij als militair repetitor verbonden aan de leerstoel Geschiedenis van de KMS. Zijn onderzoek heeft zich intussen vertaald in verschillende wetenschappelijke publicaties over het Belgische leger in de Eerste Wereldoorlog. Daarbij beperkt hij zich niet alleen tot de militaire operaties, maar heeft hij ook aandacht voor discipline en de werking van het militaire gerecht. Intussen werkt hij verder aan zijn doctoraal proefschrift over het Belgische leger tijdens de stellingenoorlog, een samenwerking tussen de KMS en UGent.
 
Dave Warnier (°1977) werd in 1999 licentiaat in de geschiedenis aan de Universiteit Gent en volgde daarop nog de aanvullende opleidingen Media en Communicatie (UGent) en Journalistiek (Vlekho hogeschool te Brussel). In 2002 werd hij op diploma geworven als officier in het Belgische leger. Na zijn opleiding werd hij pelotonscommandant bij de verkenningstroepen van het 1ste Regiment Jagers te Paard te Leopoldsburg, waarmee hij een buitenlandse opdracht in Kosovo (2005) uitvoerde. Na een tussenstop bij het Centrum voor Basisopleiding en Scholing kwam hij uiteindelijk als militair repetitor op de leerstoel Geschiedenis van de Koninklijke Militaire School terecht, waar hij zich kon bekwamen in de militaire geschiedenis. Momenteel volgt hij de Vorming Kandidaat Hoofdofficier en bereidt hij zijn doctoraatsonderzoek over de prestaties van het Belgische leger tijdens de Achttiendaagse veldtocht in mei 1940 voor.
 
Franky Bostyn (°1974) studeerde moderne geschiedenis aan de KULeuven en woont in Ieper. In 2004 richtte hij in Zonnebeke het Memorial Museum Passchendaele 1917 op, waarvan hij ook conservator werd. Tot eind 2012 was hij er eveneens diensthoofd Toerisme en Erfgoed en verantwoordelijk voor het Bezoekerscentrum bij Tyne Cot Cemetery. Hij is gespecialiseerd in de materiële aspecten van de Eerste Wereldoorlog, zowel roerend als onroerend erfgoed. Zo tekende hij voor de restauratie en ontsluiting van onder meer de Duitse oorlogssite Bayernwald in Wijtschate, de Letteberg in Kemmel, het Kasteeldomein van Zonnebeke en het masterplan ‘The Legacy of Passchendaele’, waarin alle oorlogssites uit 1917 met elkaar verbonden worden. Hij concipieerde verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, organiseerde tientallen herdenkingsevenementen, leidde honderden groepen door de Westhoek en publiceerde ook verschillende boeken en artikels over de Westhoek met als bekendste “Passchendaele 1917: Het Verhaal van de Doden en Tyne Cot Cemetery”. Sinds 2013 werkt hij als historicus bij Defensie, waar hij het herdenkingsprogramma 2014-2018 opvolgt.

Het boek werd voorgesteld in Nieuwpoort 16/04/2014.

Gepubliceerd 11/04/2014.