14-18 op zee: Belgische schepen en zeelui tijdens de Grote Oorlog
Freddy Philips
14-18 op zee: Belgische schepen en zeelui tijdens de Grote Oorlog
De Grote Oorlog op zee: het verhaal van de Belgische vloot

Over het boek

14/18 op zee vertelt het vaak onbekende verhaal van de Belgische schepen en zeelui tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is een boeiend en gedetailleerd relaas van het wedervaren van onze mailboten, school- en koopvaardijschepen. Ook de heldendaden van de vissersgemeenschap en de rol van onze havens en de binnenwateren komen hier uitgebreid aan bod. Naast de algemene politieke en economische situatie rond de Grote Oorlog, wordt ook aandacht besteed aan de gebeurtenissen in onze kolonie. Dit uitvoerig gedocumenteerd en geïllustreerd boek is de neerslag van jarenlang onderzoekswerk en de nauwkeurige verzameling van gegevens. Het is het ultieme naslagwerk voor al wie geboeid is door de Grote Oorlog en ons maritieme verleden.

Over Freddy Philips

Freddy Philips is een maritiem freelancejournalist en -fotograaf. Hij publiceert sinds meer dan 35 jaar in Belgische en buitenlandse publicaties over koopvaardij, marines en pleziervaart, maar ook over het maritieme erfgoed. De zee heeft altijd al een bijzondere aantrekkingskracht op hem uitgeoefend. Zijn talrijke zeetochten en reportages aan boord van jachten tot vliegdekschepen, brachten hem van de Vlaamse Banken tot voorbij Kaap Hoorn. Eens aan wal is hij ook lid van de Koninklijke Belgische Marine Academie, en consulent en medewerker van diverse maritieme verenigingen voor hun culturele activiteiten.

Technische gegevens:
Gepubliceerd op 26/05/2013.