1914-1918, De oorlog achter het front
Christiaan Depoorter, Willy Tillie, Stefaan Cossey
1914-1918, De oorlog achter het front
BEELDEN UIT EEN OORLOGSARCHIEF DIE NOOIT EERDER WERDEN GETOOND

80 jaar na het uitdoven van het laatste kanonvuur smeult de Eerste Wereldoorlog nog altijd in de geesten van de Westhoekers. De ouderen jagen sterke oorlogsverhalen als kwelgeesten door stad en dorp; de jongeren zuigen, haast onverzadigbaar, het bloedig treffen uit film en boek.

Die oorlog heeft littekens geslagen in het gemoed van vreedzame mensen, die plots uit de eeuwenoude geborgenheid van hun dorp werden gerukt. De Westhoek werd één grote wereldstad, waar dag en nacht gelach en geschrei elkaar afwisselden op het ritme van obussen en doedelzakken. De ellende kerfde diepe wonden in het gezinsleven, maar vulde de geldkousen van herbergier en venter.

Dit boek dat "de oorlog achter het front" beschrijft, zoekt een weg in het labyrint van de zinloze schizofrenie van de wereldbrand. Het is een kijkboek, dat via honderden foto's, voorzien van een passend commentaar, een tijdsbeeld van de Westhoek poogt op te hangen.

Er werd gezocht in verscheidene oorlogsarchieven in binnen- en buitenland, in talloze privé-verzamelingen van beroepsfotografen en amateurs. Uiteindelijk werden die losse momentopnamen waarvan de meeste nooit eerder werden gepubliceerd, tot een totaalindruk samengevoegd.

DE SAMENSTELLERS

De logistieke steun en historisch-technische gegevens worden verzorgd door Christiaan Depoorter, specialist van de militaire geschiedenis in stad en land. De teksten worden in een vlotte, leesbare vorm gegoten door Willy Tillie, die al in verscheidene publicaties zijn sporen heeft verdiend. Het fotowerk en de grafische vormgeving berusten in de vaste hand van Stefaan Cossey, die al het hele verleden van Poperinge door de lens heeft bekeken.

DE INHOUD

Aan de hand van honderden foto's, voorzien van zowel Nederlandse als Engelse commentaar, worden zowel de militaire aspecten als het sociale leven achter het front in beeld gebracht. Een greep uit de verschillende onderwerpen Franse, Britse en Belgische militairen, vluchtelingen, krijgsgevangenen, verwoestingen, zieken- en dodenzorg, jeugdzorg, huisvesting, handel en neringen, ontspanningsleven, kunst en letteren, enz... Als epiloog wordt ook de nodige aandacht besteed aan herdenkingen en toerisme na de Eerste Wereldoorlog.

Technische gegevens:
  • Omvang : 208 blz., ruim 300 illustraties.
  • Begeleidende brochure met Engelse vertaling.
  • Druk :1 kleur - Omslag : 2 kleuren.
  • Papier : 150 gr mat machinegestreken.
  • Afwerking : met garen gebonden.
  • Formaat 21,5 x 29,7 cm.
  • Uitgave van Heemkring Aan De Schreve - Poperinge.

Gepubliceerd 01/01/2005.