1919: Een jaar van (on)vrede
Johan Van Duyse
1919: Een jaar van (on)vrede
Op 12 november 1918 gingen mensen, vluchtelingen, soldaten, verminkten, niet over tot de orde van de dag die ze op 3 augustus 1914 hadden achtergelaten. Er was dan wel een wapenstilstand afgekondigd, maar de wereld was niet meer dezelfde zeker niet na de vredesverdagen.

Grenzen veranderden, volkeren kregen of verloren hun autonomie, keizers werden afgezet, verbannen, vermoord en revoluties braken uit. De wereld bleef in brand staan.

De gewone man trok zijn soldatenplunje uit en zijn werkkleren weer aan. Vluchtelingen gingen opnieuw naar huis, families bleven rouwen en in grote paleizen kwamen hoge heren samen om de ‘Vrede’ in wetten vast te leggen. In dit boek vertellen we over de impact van de grote beslissingen op het leven van de kleine man.

Auteur Johan Van Duyse

Johan Van Duyse (1953) geeft de richting aan van waar het antwoord zou kunnen liggen. Hij is al jaren bezig met die eerste wereldoorlog, als gids, als bezoeker, als zoeker. Zijn toevallig passie voor de Eerste Wereldoorlog (het begon allemaal met het rapen van aardappelen in Mesen) bracht hem al tot in Australië en Nieuw-Zeeland, waar hij contact nam met familieleden van hier gesneuvelde jonge mannen. Op hun beurt kwamen de familieleden naar hier om ‘hun soldaat’ te eren en te herdenken. Zo’n herdenking gebeurde dikwijls in samenwerking met de Vrienden van het In Flanders Fields Museum, waarvan Johan stichtend bestuurslid was en tot voor kort ook bestuurslid.

Hij is vooral geïnteresseerd in het verhaal van net die persoon, man, vrouw, familielid die de oorlog meemaakte als slachtoffer, overblijver, zogenoemde held of blijvend gefrustreerde. Johan is net gepensioneerd nadat hij strategisch adviseur was rond kleine ondernemingen bij een adviesbureau. Johan is erkend gids voor en in de Westhoek en schrijft, zoekt, onderzoekt en weet dat hij nog steeds niets weet over het waarom van die oorlog.

Bestelinfo

U kan het boek bestellen door 20 euro over te schrijven op de rekening van Johan Van Duyse - BE10 7506 9101 2604 met vermelding van het gewenste aantal exemplaren, uw naam en uw adres. Voor verzending-en verpakkingskosten betaalt u 5 euro extra. Van zodra dit bedrag gestort is, bezorgt de auteur u het boek.

Het boek werd op dinsdag 10 december 2019 voorgesteld te Ieper.