Alleen in u – o koning – geloven wij nog: frontbrieven
Guy Leemans, Raf Praet, Luc Vandeweyer en Frans-Jos Verdoodt
Alleen in u – o koning – geloven wij nog: frontbrieven
Open brieven van de Vlaamse Frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Open Frontbrieven zijn een groep pamfletten waarmee de Vlaamse beweging in de loopgraven, de Frontbeweging, in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog haar ongenoegen uitdrukte over de taaltoestanden en misbruiken tegen de Vlaamse soldaat in de loopgraven. Deze teksten vormen het iconische begin van de Vlaamse beweging in haar politieke vorm, zoals die de Belgische politiek tot op vandaag mee vorm geeft. Ondanks en misschien vanwege hun mythische status, werden de Open Frontbrieven echter nooit eerder op wetenschappelijke wijze uitgegeven.
"Alleen in u – o koning – geloven wij nog" doet, honderd jaar na de feiten, recht aan dit intrigerende tekstcorpus door een systematische en wetenschappelijke uitgave. De teksten werden verzorgd door drs. Raf Praet, de inleidingen op de teksten door drs. Raf Praet en dr. Luc Vandeweyer. Een team van experts levert tevens kaderende informatie bij deze teksten die blijvend deel uitmaken van het collectieve geheugen van de Vlaamse beweging.

Deze uitgave is een onmisbaar historisch werk voor iedereen die interesse heeft voor de Eerste Wereldoorlog, de geschiedenis van Vlaanderen en de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme. Het is een opstap voor verder onderzoek en een referentie voor de geïnteresseerde leek.

Technische info:
  • Auteurs: Guy Leemans, Raf Praet, Luc Vandeweyer & Frans-Jos Verdoodt (red.).
  • Antwerpen: Peristyle, 2017
  • 384 pp., ISBN 9789082684001
  • Prijs: 29,95 EUR incl. verzendkosten
  • Meer info.

Gepubliceerd 08/05/2017.


            29,95 euro, exclusief verzendkosten.