Bouwen aan wederopbouw 1914/2050 - Architectuur in de Westhoek
Koen Baert, Inge Bertels, Jeroen Cornilly, Sofie De Caigny, Dominiek Dendooven, Caroline Goossens en Chris Vandewalle
Onlangs verscheen een nieuw boek over de geschiedenis van de Westhoek. Erfgoedcel CO7 geeft 'Bouwen aan wederopbouw 1914/2050. Architectuur in de Westhoek' uit. Het boek brengt de geschiedenis van de wederopbouw in de hele Westhoek in beeld.

We bekijken de wederopbouw door de ogen van zij die deze operatie op het terrein verwezenlijkten: bewoners, lokale politici, plannenmakers, architecten, sociale organisaties en aannemers. De wederopbouw is namelijk nog steeds een van de meest bepalende elementen voor het landschap, de stedenbouw en de architectuur van de Westhoek. Verder komt ook de hedendaagse omgang met de wederopbouwarchitectuur aan bod. Negentig jaar later komt deze materiële erfenis immers onder druk te staan door hergebruik en afbraak.

Het boek staat garant voor 216 bladzijden lees- en kijkplezier, onder meer dankzij de extra katernen met hedendaagse architectuurfoto's. De index op persoons- en plaatsnamen en beknopte bibliografie maken er tevens een handig onderzoeksinstrument van.

Een aanrader voor iedereen met een hart voor architectuur, erfgoed en de Westhoek! Het boek kost 34,90 euro en kan besteld worden bij: Erfgoedcel CO7: Sint-Jakobsstraat 1, 8900 Ieper, erfgoedcel@co7.be, T +32 (0)57 239.312 of www.erfgoedcelco7.be   

Meer informatie

1. Bouwen aan wederopbouw 1914/2050. Architectuur in de Westhoek

Opzet/flaptekst

Na de Eerste Wereldoorlog kwam er in de Westhoek een nooit geziene bouwactiviteit op gang. Van puin ruimen tot de aanleg van nieuwe infrastructuur en landbouwgronden, het bouwen van boerderijen, burger- en arbeiderswoningen, nieuwe publieke gebouwen: hele dorpen en stadsdelen moesten uit het niets herbouwd worden. De wederopbouw is bijgevolg nog steeds een van de meest bepalende elementen voor het landschap, de stedenbouw en de architectuur van de Westhoek.

Dit boek brengt de geschiedenis van de wederopbouw in de hele Westhoek in beeld. Het verhaal wordt bekeken door de ogen van zij die deze operatie op het terrein verwezenlijkten: bewoners, lokale politici, plannenmakers, architecten, sociale organisaties en aannemers. De plannen die ze tekenden, de brieven die ze schreven en de foto’s die ze maakten, vormen uniek en vaak nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal, dat de historische essays genereus illustreert.

Het boek peilt ook naar de hedendaagse omgang met de wederopbouwarchitectuur. Negentig jaar later komt deze materiële erfenis immers onder druk te staan door hergebruik en afbraak. Het boek laat ook bewoners, ontwerpers, overheid en het middenveld aan het woord die op een inspirerende manier een nieuwe betekenis aan deze architectuur geven.

Structuur:

Vanuit zes actoren die de wederopbouw vormgaven (bewoners, lokale besturen, plannenmakers, architecten, sociale organisaties en bouwers) wordt telkens in een historisch hoofdstuk het verhaal van de wederopbouw verteld. Bij elke actor hoort een actueel essay dat een boeiend voorbeeld van hedendaagse omgang met wederopbouwarchitectuur, -stedenbouw en -landschap belicht.

Inhoudstafel:
 • Woord Vooraf
 • Inleiding: Een toekomst voor de wederopbouw. Naar een actuele omgang met de geschiedenis – Jeroen Cornilly, Sofie De Caigny & Katrien Vandermarliere
 • Bewoners
  • Wonen in de verwoesting. Omstandigheden en getuigen - Koen Baert
  • Hedendaags, stedelijk, royaal: wonen in wederopbouwarchitectuur - Caroline Goossens
 • Lokale besturen
  • Onzichtbare pleitbezorgers. Tussen bewoners en hogere overheden – Jeroen Cornilly & Chris Vandewalle Een kwalitatief ruimtelijk beleid maakt een zichtbaar verschil – Caroline Goossens
 • Plannenmakers
  • Het terrein effenen. Aanleg, infrastructuur en landbeheer – Dominiek Dendooven
  • Duurzaamheid betekent ook: achteruitkijken – Caroline Goossens
 • Architecten
  • Gevraagd: architecten. Kiezen tussen alternatieven – Jeroen Cornilly
  • Ontwerpen als overbrugging tussen verleden en toekomst – Caroline Goossens
 • Sociale organisaties
  • Tussen filantropie en macht. In de bres voor de belangen van de achterban - Sofie De Caigny
  • Hand in hand: zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen en zorg voor erfgoed – Caroline Goossens
 • Bouwers
  • De uitvoerders op het terrein. Een braakliggend onderzoeksdomein – Inge Bertels
  • Energiezuinig en comfortabel renoveren hoeft niet duur te zijn – Caroline Goossens
 • Beknopte bibliografie
 • Index op persoonsnamen
 • Index op plaatsnamen
2. Colofon

'Bouwen aan wederopbouw 1914/2050. Architectuur in de Westhoek' is een initiatief van Erfgoedcel Ieper/CO7 in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut en de provincie West-Vlaanderen.
Concept / Redactie: Jeroen Cornilly, Sofie De Caigny, Dominiek Dendooven, Chris Vandewalle, Katrien Vandermarliere en Eva Wuyts

Auteurs: Koen Baert, Inge Bertels, Jeroen Cornilly, Sofie De Caigny, Dominiek Dendooven, Caroline Goossens en Chris Vandewalle
Tekstredactie: Patrick De Rynck
Fotografie actueel luik: Jean Godecharle
Beeldredactie: Jeroen Cornilly, Sofie De Caigny, Liesbeth Thiers en Katrien Vandermarliere
Grafische vormgeving: Gestalte, Gent
Druk: Stevens Print, Merelbeke
Coördinatie: Jeroen Cornilly, Liesbeth Thiers, Katrien Vandermarliere en Eva Wuyts
Dossieropvolging: Greet Desodt en Katrien Hindryckx

Deze publicatie kwam tot stand met de steun van het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Gemeenschap in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO Vlaanderen) 2007-2013, As 3 gebiedsgerichte werking.

3. Technische fiche
 • wettelijk depot: D/2009/10.815/2
 • ISBN: 9789077025048
 • 216 blz. met extra fotokaternen
 • formaat: 28,5 x 23 cm
 • verschijningsdatum: 21/09/2009
 • prijs: 34,90 euro
4. Andere initiatieven rond wederopbouw in de Westhoek

'Bouwen aan wederopbouw 1914/2050' staat niet op zich, maar kadert in een bredere campagne van de provincie West-Vlaanderen, VAi, CVAa e.a. Er zijn initiatieven rond bouwkundig erfgoed, archieven en een sensibiliseringsprogramma:
 • onderzoek inventariseren van bouwkundig erfgoed Heuvelland
 • studie 'Omgaan met Wederopbouwarchitectuur in de Frontstreek '14-'18'
 • behoud, beheer en ontsluiting van de wederopbouwarchieven in de Westhoek: website www.wederopbouw.be en archievengids (CVAa – reeks Focus Architectuurarchieven)
 • workshop gidsen/animatoren: 'ambassadeurs' voor de aandacht voor wederopbouwarchitectuur
 • deelname aan de Dag van de Architectuur
 • educatief pakket voor scholen, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs
 • naar een dynamiek bij architecten
Meer info: www.erfgoedcelco7.be


Gepubliceerd op 21/09/2009.