Brieven van achter de IJzer
Roger Lampaert
Brieven van achter de IJzer
Wanneer eind oktober 1914 de IJzerslag voorbij is, wordt het rustig langs het Belgisch front. Maar de piot krijgt met nieuwe problemen te kampen. De losbandigheid en de zedelijke achteruitgang nemen toe. Het contact met de familie in het bezet België is verbroken.

Alle hoop is nu gericht op de briefwisseling die alleen nog via grote omwegen het thuisfront of de gevluchte familieleden in het buitenland bereikt. De 'oorlogsmeters' brengen enig soelaas. Een oorlogsmeter of 'marraine' is een dame die correspondeert met een soldaat zodat hij toch met iemand contact heeft. Het ontvangen van een brief of een pakje komt als een geschenk uit de hemel.

In 'Lieve ouders, chère marraine', zien we daarenboven hoe men de strenge censuur tracht te omzeilen, hoe tijdens het smokkelen van brieven soms doden vallen, maar ook hoe de goede intenties van de 'marraines' door de legerleiding als een gevaar voor de militaire veiligheid beschouwd worden.

Technische gegevens:
 • Het boek is uitgegeven door TEMPUS.
 • 128 pagina's
 • 165 x 235mm
 • zachte kaft
 • Het boek is beschikbaar in de boekhandel.
 • Gesigneerde exemplaren kunnen bekomen worden bij de auteur:
  • Roger Lampaert, Zwarteleenstraat 55, 8902 Zillebeke
  • Kostprijs: 19,90€ + 2,50€ portkosten
  • Het bedrag kan gestort worden op rekening nr BE44 7995 0735 3145

Gepubliceerd 31/10/2011.