Dagboekaantekeningen Abdij-Kazerne Sint-Sixtus


Na zijn eerste boek over de Abdij-Kazerne tijdens Wereldoorlog 1, is auteur Patrick Libbrecht ik begonnen aan het herwerken van de dagboeken die de broeders bijhielden tijdens die verschrikkelijke periode. Drie broeders, waarvan er twee maar nu en dan wat schreven, hielden een dagboek bij. In deze kunnen we een gevoel vinden hoe zij het meemaakten en beleefden. Zoals bij de briefwisseling en dagboeken van militairen waren ze in het begin van de oorlog er van overtuigd dat het tegen het einde van het jaar voorbij zou zijn en alles weer zijn gewone gang zou gaan… maar was dat even mis en je kan dan ook, naarmate de maanden en jaren vorderden, ze ook steeds meer en meer het geloof in een spoedige einde verloren.

Er is inderdaad al heel veel geschreven over de oorlog, zowel in de wereld als over onbezet België, maar met deze krijgen we een inkijk over het echte leven en beleven van de broeders, hun angsten, hun aantekeningen, het overleven en op het einde: eindelijke vrede!!!!

Door de toelating die de auteur kreeg vanuit de abdij en ook de medewerking, kon hij zich verdiepen en het “oud Nederlands” overzetten naar de taal die we nu gebruiken, al liet hij er enkele typische, soms sappige, woordjes graag staan. De gedichten en verzen liet hij dan ook in die taal staan, om geen afbreuk te doen van de waarden. Ook komen er soms al eens een Franse tekst piepen, en die zijn ook gebleven om dezelfde reden.

Interesse? Contacteer auteur Patrick Libbrecht via mail libbrechtpatrick@proximus.be of telefoon 0474/736634 of jullie een boek wensen.

De uitgifte komt er aan in april/mei en kost 22 euro bij afhaling en bij verzenden komt er 7,5 euro bij.