De Frontbeweging
Daniël Vanacker
De Frontbeweging
Een onthullende en buitengewoon gedocumenteerde studie over de Vlaamse strijd aan de IJzer.

Daniël Vanacker brengt heel wat onbekende gegevens over o.m. de acties van Vlaamsgezinde soldaten en de repressie van de militaire overheid aan het licht.

Over de geschiedenis van de Frontbeweging hangt een waas van geheimzinnigheid. Vooreerst was het een clandestiene organisatie, die nagenoeg geen schriftelijke sporen naliet. Ze stelde geen statuten op, hield geen verslagboeken bij en legde geen ledenlijsten aan. Bovendien besloten de gewezen kopstukken van de Frontbeweging eind 1921 alles te ontkennen toen de leider, Adiel Debeuckelaere, voor de krijgsraad gedaagd werd. Debeuckelaere werd vrijgesproken, maar na het proces kreeg iedereen het moeilijk met de grens tussen feiten en fictie.

Na jarenlange studie van oorlogskranten, pamfletten, rapporten, memoires, dagboeken en briefwisseling is Daniël Vanacker erin geslaagd de geschiedenis van de Frontbeweging te reconstrueren. Het werd een monumentaal werk, onmisbaar voor wie interesse heeft voor de geschiedenis van de Vlaamse Beweging of de Eerste Wereldoorlog.

Uit de pers:

"Tijdens een jarenlange zoektocht verzamelde Daniël Vanacker veel onbekende informatie over de Frontbeweging. Met die informatie geeft hij nu een helder overzicht en een vernieuwd inzicht in een van de hoogtepunten uit de Vlaamse emancipatiestrijd. (...) Een standaardwerk. Zo mag je het omvangrijke boek van Daniël Vanacker over de Frontbeweging gerust noemen." - Gaston Durnez

"Hoe centraal de Frontbeweging ook staat in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, toch bestond er tot nu toe geen enkele volwaardige, globale historische studie over. Met het vuistdikke De Frontbeweging heeft Daniël Vanacker deze leemte op een voortreffelijke manier ingevuld." - Marc Reynebeau

Technische gegevens:
  • De Frontbeweging
  • Daniël Vanacker
  • Paperback
  • 480 blz., 24 op 17,5 cm
  • ca. 90 illustraties
  • 27,50 EUR
  • ISBN 9789055081400
  • www.klaproos.be

Gepubliceerd op 07/06/2014.