De Grote Oorlog opnieuw bezien
Stéphane Audoin-Rouzeau & Annette Becker
De Grote Oorlog opnieuw bezien
Voor velen was de Eerste Wereldoorlog een synoniem voor Europa's collectieve zelfmoord. De strijdende partijen zagen hem als de oorlog die een eind moest maken aan alle oorlogen.

Maar nu, bijna een eeuw en vele bloedige confrontaties later, spreekt de Grote Oorlog nog steeds tot de verbeelding, niet het minst omdat '14-'18 de matrix is gebleken van het geweld dat in alle daaropvolgende conflicten gebruikt werd.

De auteurs van dit boek zijn afgeweken van de gebaande historische paden en hebben zich gericht op drie verwaarloosde maar niettemin zeer belangrijke aspecten van de Grote Oorlog, die elk op zich de nationale en internationale verhoudingen voorgoed veranderd hebben.

Ten eerste was de oorlog wat fysiek geweld betreft zonder precedent: hoe kwam dat, en wat waren de gevolgen van het feit dat miljoenen gewone mensen meededen en maar bleven meedoen aan dit extreme geweld? Ten tweede leken beide partijen gemotiveerd en zelfs in vervoering geraakt door een krachtige, nationalistische en racistische houding ten aanzien van de vijand: hoe kwam deze 'kruistocht' tot stand, en wat waren de gevolgen daarvan voor Europa en de wereld? En ten derde zorgden de bijna tien miljoen doden voor een ongekende golf van smart: hoe zouden de rouwenden ooit verlost kunnen raken van deze martelende pijn?

De antwoorden op deze vragen zijn doorslaggevend om de Grote Oorlog te kunnen begrijpen. Met zijn verbazingwekkend originele interpretatieve kracht en zijn rijkdom aan onweerlegbaar bewijs, is dit vernieuwende boek direct een klassieker in de geschiedschrijving van de moderne oorlogvoering geworden.

Stéphane Audoin-Rouzeau, verbonden aan de Universiteit van Picardië Jules Verne en Annette Becker, verbonden aan de Universiteit van Paris x-Nanterre, hebben beide vele publicaties over de Eerste Wereldoorlog op hun naam staan. Ze zijn medeoprichters van het Centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre in Péronne, Somme.

Technische gegevens:
  • 14x21,5 cm
  • 352 blz
  • harde kaft
  • stofwikkel
  • € 25
  • ISBN: 9054667028
  • Uitgave Roularta Books.

Gepubliceerd 16/11/2004.