De IJzer, Het ultieme front 1914-1918
Jacques Bauwens
De IJzer, Het ultieme front 1914-1918
Ons land is het toneel van vele oorlogen geweest, maar geen enkele spreekt het grote publiek vandaag nog zo sterk aan als ‘Den Grooten oorlog’. Een smalle strook vanaf Nieuwpoort tot aan de Zwitserse grens was de plek waarop onwaarschijnlijk grote aantallen soldaten streden en sneuvelden. Om hoogstens enkele kilometers terreinwinst…

Dit boek brengt het fascinerend verslag van vier lange oorlogsjaren in de Westhoek, tussen Nieuwpoort, Diksmuide en De Panne. Vanaf de Slag aan de IJzer in oktober 1914 tot aan het Bevrijdingsoffensief in oktober 1918. Hoe slaagde het Belgische leger erin om de Duitsers een week lang tegen te houden? Hoe slaagden de sluiswachters erin het gebied blijvend onder water te zetten? Hoe werden gewonden verzorgd in de hospitalen van het leger en het Rode Kruis? Wat was de beroemdste en beruchtste van alle loopgraven? In welke omstandigheden verbleef de koninklijke familie in De Panne? Was betekende dit frontleven voor Vlaamse soldaten?

Een unieke blik op het leven achter de frontlinie, met vele getuigenissen van ooggetuigen. Aangevuld met duidelijke kaarten en talrijke afbeeldingen.

JACQUES BAUWENS, leraar geschiedenis en gids in de Westhoek, publiceerde eerder historische titels over De Westhoek. Hij verzamelt al 30 jaar gegevens over WOI.

Technische info:
  • Auteur: Jacques Bauwens
  • 24,95 EUR
  • ISBN nummer: 9789058265265
  • Te bekomen bij de uitgever Davidsfonds

Gepubliceerd 15/06/2009.