De IJzertoren
Annemie Reyntjens
De IJzertoren
Wist je dat...
  • De Touring Club van België in 1927 belette dat de Dodengang in Diksmuide, unieke getuige van het oorlogsleed, werd afgebroken om er een weg aan te leggen?
  • de art-decoarchitectuur van de IJzertoren gebaseerd was op Joe English' tekeningen van de Vlaamse grafzerken?
  • de leuze AVV-VVK, 'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus' reeds bestond in 1881?
  • bij de inundatie naar schatting 700.000 m³ zeewater de polders instroomde?
Vandaag belichaamt de gerenoveerde IJzertoren, het voornaamste WO I-instappunt van de noordelijke Westhoek, de nieuwe Vlaamse benadering van de oorlog. Centraal staat nu het inhoudelijk uitlichten van het Belgisch-Duitse front en de Vlaamse ontvoogding als onderdeel van een totaalverhaal. De site is het kroonjuweel van dit boek, waarin eveneens andere interessepunten van de Grote Oorlog in Diksmuide en Nieuwpoort aan bod komen.

De IJzertoren is het tweede deel in de reeks Spiegel van de Grote Oorlog: 12 luxueuze boeken vertellen het oorlogsverhaal vanuit verrassende invalshoeken en verbinden 'toen' met 'nu'. Steeds aangevuld met toeristische tips en prachtige kleurenfoto's.

Ook in deze reeks:Stad van Vrede
Vrouwen aan het front

Technische gegevens:
  • Prijs: 24,99 EUR
  • ISBN nummer: 9789059085794
  • Uitgegeven bij Davidsfonds

Gepubliceerd 26/11/2014.