De jacht op de flaminganten - De strafrechtelijke repressie van de flaminganten aan het Belgisch front
Jos Monballyu
De jacht op de flaminganten - De strafrechtelijke repressie van de flaminganten aan het Belgisch front
In reactie op de steeds strengere censuur, de Vlaamsvijandige hetze van de Franse pers en het verbod van Vlaamse studiekringen kwam de Vlaamse Beweging aan het IJzerfront vanaf 1917 in een stroomversnelling. Vlaamsgezinde militairen schrokken er niet voor terug hun politieke eisen bekend te maken in Open brieven en in aanplakbriefjes of opschriften die tijdens zogenaamde vliegtochten op huizen, barakken en tramwagons werden aangebracht.

Volgens een hardnekkige mythe regende het daarop straffen en vervolgingen voor de krijgsraad. In deze uitgave gaat professor Monballyu na of dit wel klopt met de werkelijkheid. Waar en wanneer werden er Vlaamsgezinde militairen strafrechtelijk vervolgd en gesanctioneerd? Op welke juridische gronden gebeurde dit? Welke straffen werden daarbij opgelegd? En ten slotte, is er bij die vervolgingen sprake van misbruiken, waardoor sommige gestraften zich na de oorlog als martelaren van de Vlaamse zaak konden opwerpen?

In de ruimere discussie over de vraag of de onduldbare taaltoestanden in het Belgische leger in 1914-18 de echte wortels vormen van het Vlaams-nationalisme, is dit een onmisbaar werk.

Technische gegevens:
  • Paperback
  • 240 blz., 24 op 16 cm
  • ca. 65 illustraties
  • 22,95 EUR
  • Te bestellen bij De Klaproos

Gepubliceerd 07/11/2010.