De Kinders van den Yzer
Luc Selis
De Kinders van den Yzer
Wie weet er nog dat gedurende de Groote Oorlog tienduizenden Belgische schoolkinderen, vooral uit de dorpen achter de IJzer (het onbezette gedeelte van België), verplicht geëvacueerd werden naar Frankrijk, maar ook naar Nederland en Zwitserland, om daar in noodopvang onderdak en onderwijs te krijgen? Een stukje geschiedenis dat, behoudens bij enkele historici of heemkundigen, zeker niet op ieders netvlies staat gebrand.

Luc Selis heeft de voorbije jaren als verzamelaar-onderzoeker duizenden documenten doorzocht uit tientallen meter onontgonnen openbare en private, bekende en onbekende archieven in binnen- en buitenland en zo de ingrediënten bijeengebracht om dit vergeten stuk geschiedenis terug op de kaart te zetten.

De auteur heeft in ‘De Kinders van den Yzer’ alle elementen, gedreven en geduldig, samengevoegd tot een fantastisch boek. Leesbaar, toegankelijk, encyclopedisch ook, met meer dan duizend illustraties. De levensomstandigheden, de verhalen en briefwisseling van de kinderen, het onderwijzend personeel, de overheden die het organiseerden; alle stukken van de puzzel komen samen. Met dit boek wordt een te lang vergeten parel toegevoegd aan de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog.

Het boek telt bijna vijfhonderd bladzijden, in een prachtig 30*24 cm grootformaat ingebonden luxe uitvoering, met een overvloed aan nooit eerder gepubliceerde foto’s, brieven en telegrammen. Het wordt uitgegeven in een eenmalige, beperkte oplage en zal binnen enkele weken beschikbaar zijn.

De kostprijs van het boek is €50. Gratis bezorging zoveel als mogelijk via de filatelistische verenigingen, in andere gevallen €10 toevoegen voor verpakking en verzending (pakket van 6kg). Gelieve het bedrag over te schrijven met vermelding De Kinders van den Yzer op rekeningnummer BE39 6451 3487 6919.

Wie graag een boek wil schenken, zelfs met een persoonlijke boodschap, stuurt hiervoor een eenvoudig mailtje naar Luc Selis (luc.selis@telenet.be), die verder het nodige zal doen.


Gepubliceerd op WO1.be op 03/09/2020.