De kleine mens in de grote oorlog
Lut Ureel
De kleine mens in de grote oorlog
Dit aangrijpende boek voert de lezer terug naar de streek achter het IJzerfront, waar het kleine Belgische leger in de Grote Oorlog standhield. Vier jaar lang was “Bachten de Kupe” het toevluchtsoord voor mannen die van hun thuishaven geïsoleerd waren.

Aan de hand van twee uiteenlopende getuigenissen schetst Lut Ureel een levendig en schrijnend beeld van het dagelijks leven van burgers en soldaten. Ze wisselt de zakelijke dagboeknotities van haar grootvader, onderwijzer in Alveringem, af met de lyrische herinneringen van haar vader, die de oorlogsellende als kind in het nabijgelegen Wulveringem onderging. Hun verhalen dompelen de lezer onder in een rauwe werkelijkheid, waarvan men de verschrikkingen nauwelijks kan voorstellen.

Een uittreksel: "Op een bepaald ogenblik verbleef er toen in het kasteel van de familie Merghelynck een generaal die weinig geliefd was. Het was zondagmiddag en doodstil in het dorp. Ineens weerklinkt er hoevengekletter. Een foerier te paard rijdt de kasteeldreef op, maar moet halt houden omwille van de generaal, die net het domein verlaat. De ruiter spant de teugels, staat stil, en begroet zijn overste klaar en duidelijk met de woorden “A vos ordres, Mon Colonel”. Van vergissing was hier geen sprake. Iedereen en dus zeker een piot kende de generaal en had weet van de geijkte formules. De belediging gebeurde dus moedwillig en kon niet ongestraft blijven. Met een rood aangelopen gezicht brult de generaal zijn bevel en gebiedt met zijn stokje dat de foerier moet afstijgen en binnenrijden.

Maar de foerier denkt er niet aan. Met een ruk aan de teugels laat hij het paard steigeren. Het klauwt met zijn voorbenen in de lucht, de ruiter laat het rechtsomkeer maken en gaat er in galop vandoor, zodat de vonken opspetteren uit de dorpskasseien. Van achter de ramen volgt de burgerbevolking de jacht, want de achtervolging wordt onmiddellijk ingezet. De moto’s van de militaire politie slaan aan, maar onze piot had ondertussen al de Kruisstraat aan Het Gouden Hoofd bereikt, en daar in plaats van nog verder de weg te volgen laat hij zijn paard over de gracht springen en hij verdwijnt in de velde..."

Technische info:
  • De kleine mens in de Grote Oorlog
  • Auteur: Lut Ureel
  • Paperback
  • 208 blz., 24 op 16 cm
  • Ca. 55 foto's
  • 19,95 EUR
  • ISBN 90-5508-102-8
  • Te bekomen bij de uitgever www.klaproos.be

Gepubliceerd 25/01/2009.