De stilte van de Salient
Johan Meire
De stilte van de Salient
De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog rond Ieper

De Ieper-Salient, zoals de streek rond Ieper heet, vormt een echt herinneringslandschap. Bijna vier jaar lang (1914-1918) maakte de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog een halve boog rond de stad. Het maakte de Salient (zoals een dergelijke uitstulping in de frontlijn genoemd wordt) tot een van de meest gewelddadige frontzones van de Eerste Wereldoorlog.

Ook vandaag blijft de oorlog overweldigend tastbaar aanwezig in de vele begraafplaatsen en monumenten in de streek. Jaarlijks bezoeken vele duizenden mensen de oorlogsmusea en nemen er deel aan allerlei herdenkingsrituelen.

DE STILTE VAN DE SAlIENT is de eerste omvattende studie van de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in de streek van Ieper. Dit unieke boek is gebaseerd op de doctoraalstudie waar antropoloog Johan Meire (K.U. Leuven) vier jaar aan werkte. Het gaat voor het eerst na hoe mensen sinds de oorlog in de streek van Ieper zijn omgegaan met het oorlogsverleden en brengt ook de recente, verrassende heropleving van de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in kaart.

Het ruim geïllustreerde boek laat zien hoe die herinnering in allerlei activiteiten steeds mee werd ondersteund door de mensen in de streek van Ieper zelf. Tegelijk blijft de regio het reisdoel van buitenlandse, vaak Britse bezoekers die er het graf van een lang geleden gesneuveld familielid komen bezoeken.

Met dat alles is de oorlogsherinnering in de streek rond Ieper nooit echt bepaald door grote politieke kwesties of ideeën. Zij is levendig gebleven doordat zij geworteld is in de heel concrete lokale en familiale leefwereld van de diverse groepen voor wie de Grote Oorlog een belangrijk verleden was of is.

Technische gegevens:
  • 460 bladzijden
  • ISBN 90-209-5379-6

Gepubliceerd 11/10/2003.