Een eeuw herdenken in Vlamertinge
Frans Lignel, Roger Verbeke en Roos Wildemeersch
Een eeuw herdenken in Vlamertinge
Een uitgave van Heemkring Flambertus van de hand van Frans Lignel, Roger Verbeke en Roos Wildemeersch

De publicatie wil een neerslag zijn van de Vlamertingse oorlogsslachtoffers en het herdenken ervan, met het doel deze informatie voor de toekomst te bewaren. De aandacht gaat niet alleen naar de oorlogsdoden, burgers en militairen, van beide wereldoorlogen, maar tevens naar oud-strijders, krijgsgevangenen, weggevoerden, verzetslieden, … waarvan een korte levensloop of soms enkel de naam gekend zijn.

Na WO1 werden verschillende verenigingen opgericht. Aanvankelijk was het vooral om het taalgebruik te doen, maar naderhand kregen het politieke en het sociale de bovenhand wat leidde tot tegenstellingen en spanningen. De herdenkingen van de laatste 100 jaar worden ook onder de loep genomen.

Daarnaast maken verhalen, getuigenissen en brieven de Groote Oorlog heel tastbaar. Vlamertingse oorlogsmonumenten en begraafplaatsen worden beknopt beschreven. Er wordt afgerond met de meest voorkomende eretekens en een kleurrijk fotoalbum.

Hoe en waar te bekomen?

Op afspraak en mits contante betaling van 15 euro bij de bestuursleden van Heemkring Flambertus (Paul Bouton, Els Deroo, Kris Devloo, Frans Lignel, Ignace Vandenbussche, Fernand Vanrobaeys, Roos Wildemeersch). Wie het boek per post wenst toegestuurd te krijgen stuurt een e-mail met naam en volledig adres naar f.lignel@telenet.be en maakt 20 euro (verzendingskosten inbegrepen) over aan Heemkring Flambertus op rekeningnummer BE19 0682 0306 8012.


Gepubliceerd op 05/12/2019.