Een late krans voor Guynemer
Luc Vanacker
Een late krans voor Guynemer
De verdwijning van Georges Guynemer op 11 september 1917 blijft gehuld in mysterie.

Wie heeft deze Franse ‘aas’ met 53 erkende overwinningen neergeschoten? Meer dan waarschijnlijk niet de Duitse piloot Kurt Wissemann, aan wie de overwinning ‘officieel’ toegekend  is.

Waar is de Spad van Guynemer gevallen? In het zuiden van Poelkapelle, waar ca. 1935 een vliegtuigmotor aan het licht kwam? Als dit klopt, dan staat de plaats van de crash op een luchtfoto die drie dagen nadien van de omgeving genomen is.

En wat is er ten slotte met het lijk van Guynemer gebeurd? Welke van de vier ‘officiële’ Duitse versies benadert het dichtst de waarheid? En welke waarde mogen we hechten aan het relaas van drie tieners en een volwassene die getuige waren van wat “een onbekende Franse piloot” overkomen is “op het einde van de zomer van 1917”?

Deze kleine studie neemt zich voor om een antwoord te formuleren op wat er gebeurd is van 11 tot 14 september 1917 op basis van onuitgegeven bronnen.

Professionele opgravingen of laattijdige onthullingen kunnen de hypothese nog aanvullen. Dit boek is daarom ook een oproep om een al te nationalistische historiografie van de Eerste Wereldoorlog te overstijgen.

Luc Vanacker is leraar geschiedenis te Ieper. Hij heeft al twee werken gepubliceerd over de geschiedenis van de Westhoek aan weerszijden van de grens, alsook tal van bijdragen over regionale geschiedenis en de Eerste Wereldoorlog in het bijzonder.

“Een late krans voor Guynemer” (118 blz.) is ook in het Frans verschenen als “Une couronne tardive pour Guynemer” (88 p.). Beide versies kunnen besteld worden voor 14 euro + eventueel 2,5 euro portkosten op rek. BE47 7995 2 225 5880 van Luc Vanacker, Helvetiastraat 44, 8670 Koksijde of via mail: ljavanacker@yahoo.com. Het boek ligt ook te koop in de grotere boekhandels van de Westhoek.


Gepubliceerd 15/06/2011.