Gesneuvelde landschappen 1914-1918
Omar Van Meervelde
Gesneuvelde landschappen 1914-1918
Het boek “Gesneuvelde landschappen 1914-1918” van Omar Van Meervelde vindt zijn oorsprong bij een bezoek aan de oorlogsbegraafplaatsen van Wereldoorlog II, in de Westhoek.

Bij toeval ontdekt hij in Alveringem-Oeren (prov. West-Vlaanderen) het graf van zijn grootoom-soldaat Henri, in 1917 gesneuveld tijdens een verkenningstocht.

In de ban van het onfortuinlijke lot van zijn familielid, maakte Omar Van Meervelde een uitgebreide cyclus tekeningen op papier, die zich baseert op wat hij bij het graf gezien, gevoeld en gedacht heeft.

Voor de vormgeving en de omkadering van dit boek deed Omar Van Meervelde een beroep op bevriende kunstenaars. Herman Selleslags fotografeerde de artiest aan het werk in zijn atelier. De betreurde beeldhouwer Wilfried Pas maakte – kort voor zijn overlijden – samen met Vera Candael een selectie van 100 beelden en tekende voor de prachtige boekcompositie die deze cyclus lichtjes ontregelde en weer bijeenbracht tot een panopticum. Dit boek toont dan ook meer dan de tekeningen als reproductie. Het is een volwaardige tentoonstelling op papier en daarom is de uitgave van dit boek uniek.

Praktisch:
  • Oplage: 350 exemplaren, waarvan 50 genummerde, met originele tekening.
  • Prijs: 25 EUR – genummerd exemplaar: 100 EUR
  • Te bestellen via de auteur: omar.vanmeervelde@gmail.com

Gepubliceerd 24/02/2020.