Het drama van de Dodengang
Siegfried Debaeke
Het drama van de Dodengang
"Voor de soldaten stond de Dodengang gelijk aan de hel"

Het drama van de Dodengang is een aangrijpend document over de gruwel van de oorlog. Geen opgepoetste militaire geschiedenis, maar een schrijnend verhaal van onnoemelijk soldatenleed. De Dodengang was een hel, waar naast modder en vuiligheid, honger en kou, vooral de dood zeer nabij was.

De Dodengang of Boyau de la mort heeft zijn naam niet gestolen.

Van dit loopgravencomplex, uitgegraven in de IJzerdijk, kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog alleen maar onheilsnieuws. De Belgische soldaten zaten er in de val. Ze werden van drie kanten onder vuur genomen. De huidige Dodengang is een reconstructie. De 'vaderlandertjes' zijn gevuld met versteende cement, de grond is verhard. In werkelijkheid ploeterden soldaten in de modder tussen muren van aardezakjes. Op slechts enkele tientallen meters van de vijand liepen ze een zenuwslopende wacht, schuilend voor neersuizende granaten en knetterend geweervuur. De dood lag constant op de loer.

Er is geput uit grotendeels onuitgegeven oorlogsdagboeken. Soldaten van toen brengen zo het verhaal van de Dodengang zoals zij het gezien en ervaren hebben. Het oorspronkelijk fotomateriaal biedt een realistisch beeld van het leven aan het IJzerfront.

Technische gegevens:
  • 14,95 EURO
  • 160 blz., 25 op 18 cm, 80 foto's
  • Paperback, 5de druk
  • Auteur: Siegfried Debaeke
  • UItgeverij De Klaproos

Gepubliceerd 27/10/2004.