Het Duits Lenteoffensief
Michel Vansuyt
Het Duits Lenteoffensief
Michel Vansuyt heeft in het kader van de herinnering "100 jaar geleden Wereldoorlog I" niet gewacht tot het begin van 2018 om te berichten wat in het voorjaar van 1918 aan het westfront gebeurd is.

De Duitse Keizer Wilhelm II had in het najaar en in de winter van 1917 meer dan 600.000 soldaten ter beschikking nadat hij de overwinning behaalde aan het oostfront. Hij bracht die troepen over naar het westfront om de strijd verder te zetten. Hij wilde de oorlog spoedig in zijn voordeel beëindigen en beval zijn strateeg Ludendorff een reeks acties op punt te zetten. De Keizerslag was geboren!

Michel Vansuyt beschrijft de bijzondere gebeurtenissen van de Keizerslag: o.a. operatie Michael, die tot doel had in de streek van St.-Quentin naar Amiens op te rukken en de Britse troepen van de Franse te scheiden, wat mislukte.

Operatie Georgette of de doorstoot naar Hazebrouck had als doel de Franse kanaalhavens Boulogne-sur-Mer, Calais en Duinkerke te bereiken en eventueel naar Poperinge of te zwenken om zo de Ieperboog onder druk te zetten. Maar ook dit plan mislukte.

Gevechten waren er ondermeer te Givenchy aan het La Basséekanaal met de Leieslag en omgeving. Via Armentières werd de zuidelijke Ieperboog aangevallen: niet alleen de hoogte Mesen-Wijtschate, maar eveneens gevechten te Nieuwkerke, Kemmel, Loker en Bailleul.

De Belgen boden hardnekkige weerstand te Merkem op 17 april en weken niet. De Kemmelberg werd door de Duitsers bestormd en ingenomen op 25 april maar dan viel de strijd stil op 29 april 1918.

Technische gegevens:
  • Verschijningsdatum: 11 november 2014
  • 192 pagina's, geïllustreerd met kleur en zwart/wit foto's en plannen
  • Kostprijs;: 23 EUR
  • Bestellen en afhalen bij Michel Vansuyt, Ooievaarlaan 28, 8900 Ieper, tel. 057/20 32 17, e-mail: vansuyt.michel@gmail.com
  • Rekeningnummer: BE48 4648 1655 31277 - KBEDBEBB

Gepubliceerd 16/11/2014.