Het IVe Duitse leger in Vlaanderen Langemark, Bikschote, Diksmuide, Beselare 1914
Michel Vansuyt
Het IVe Duitse leger in Vlaanderen Langemark, Bikschote, Diksmuide, Beselare 1914
Zo luidt de titel van een nieuw boek door Michel Vansuyt. Hij brengt de Nederlandse vertaling van het boek "Langemarck, Legende und Wirklichkeit" door de Duitse schrijver Karl Unruh.

Het boek begint met de beschrijving van de overhaaste vorming van nieuwe korpsen. Het verhaalt in detail haast niet te geloven fouten en tekorten in de opleiding - ware het niet dat de schrijver die zo precies omschreven en zo gedetailleerd weergeeft - en schildert nauwgezet de opmars van de Duitse troepen naar Vlaanderen.

Acht hoofdstukken handelen over gevechten in Vlaanderen met onder andere de stormloop op Langemark, Bikschote en Diksmuide (de rechtervleugel van het front) en de strijd om Beselare (de linkervleugel van het front). Daarbij wordt dieper ingegaan op het zingen (of niet zingen) van een lied, het "Deutschlandlied". Karl Unruh heeft het ook over de zogenaamde"Francs-tireurs" of vrijschutters. Waren het wel burgers of dan toch soldaten?

Op 11 november 1914 berichtte de Duitse Opperste Legerleiding (O.H.L.) als volgt: "Ten westen van Langemarck bestormden jonge regimentssoldaten onder het zingen van "Deutschland, Deutschland über alles" de eerste linies van de vijandelijke stellingen en namen die in". De "Langemarck"-mythe van het Deutschlandlied was geboren. Zij bestond gedurende de hele Eerste Wereldoorlog en leefde verder als Duitse heldensage tot diep in de Tweede Wereldoorlog. Zij begeesterde de Duitse jeugd - in het bijzonder de studenten - in de dertiger jaren, maar zij maakte ook probleemloos deel uit van het taalgebruik van het Rijkspropagandaministerie. Karl Unruh verhaalt zonder schroom voor gevestigde traditie wat legende en wat werkelijkheid was in de grote slag van Vlaanderen in de herfst van 1914.

Een zeer belangrijk thema wordt door de schrijver in vraag gesteld: waren het enkel studenten, die vrijwilligers? Was dat - gezien het grote aantal - wel werkelijk mogelijk geweest? En als het inderdaad zo was, waren die in de legerberichten als "jonge regimenten" omschreven troepen overwegend uit ontoereikend gevormde studenten bestaand? Was dit dan werkelijk een heldenlied of is het een onvergeeflijke fout van de militaire leiding geweest? Dit werk over de "Langemarck-mythe" is er gekomen na jarenlange minutieuze studie van de Belgische, Franse, Engelse literatuur maar vooral na het uitpluizen van meer dan 40 regiments- en bataljonsverslagen.

Technische gegevens:
  • De verschijningsdatum: zomer 2013.
  • Het boek is rijk geïllustreerd en kan aangeschaft worden bij de uitgeverij Bonte Heidelbergstraat 5 8200 Brugge (www.bonte.be) of bij de auteur Michel Vansuyt, Ooievaarlaan 28, 8900 Ieper (tel.057/20.32.17) of via e-mail vansuyt.michel@gmail.com
  • De prijs bedraagt 20€, plus eventueel 5€ verzendingskosten.
  • Overschrijven kan op de bankrekening KBC BE48.4648.1655.3127 op rekening van de auteur.
  • Het boek is ook te verkrijgen in de boekenwinkels en de betere krantenwinkels van de streek.

Gepubliceerd op 04/08/2013.