Hoe Langemark-Poelkapelle honderdennegen keer een toekomst verloor
Danny Jonckheere en Georges Vandromme
Hoe Langemark-Poelkapelle honderdennegen keer een toekomst verloor
Met een uniek boek brengen Danny Jonckheere en Georges Vandromme in dit eerste herdenkingsjaar van de Groote Oorlog eer aan honderdennegen jonge mannen en hun families. Ze groeiden op of woonden in Bikschote, Langemark of Poelkapelle. Allen lieten het leven als gevolg van de Eerste Wereldoorlog: op het slagveld of in de ziekenboeg. Het boek wordt voorgesteld op vrijdag 12 september. Tijdens de voorstelling zal op bijzondere wijze eer gebracht worden aan de honderdennegen jonge doden.
 
Danny Jonckheere en Georges Vandromme zijn gebeten door geschiedenis. Danny is vooral actief als stadsgids in Ieper en als gids in het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke, Georges publiceerde al verschillende boeken rond aspecten van geschiedenis en erfgoed van Langemark-Poelkapelle. Samen vatten ze het plan op om met een nieuwe publicatie de Langemark-Poelkapelse gesneuvelden van de Groote Oorlog in herinnering te brengen. Ze doken in militaire en andere archieven, maar zochten ook bij nabestaanden naar getuigenissen en verhalen. In Roger Verbeke, WO I-expert verbonden aan het Kenniscentrum van het In Flanders Fields Museum, vonden ze een inspirerende mentor.

Het resultaat is een uniek boek waarin zich twee lijnen aftekenen. De hoofdlijn is die van de 109 gesneuvelden. Aan elk van hen is minstens een pagina gewijd met een korte levensschets en het WO I-parcours dat ze aflegden. Soms geven opmerkelijke verhalen, opgetekend bij de families, extra kleur aan die schets. Elk portret wordt geïllustreerd met een foto van de soldaat of, als die niet beschikbaar is, van het bidprentje of de grafsteen. Het zijn bladzijden die ook de pijn ademen en het verdriet die het verlies van 109 jonge levens met zich meebracht.

Een tweede lijn in het boek is die van de geschiedenis van het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een geschiedenis die te vaak ondergesneeuwd raakt (onder die van b.v. het Britse leger), zo vinden de auteurs. Daarom weven ze doorheen het boek dat verhaal, dat niet alleen gaat over militaire operaties maar b.v. ook over de organisatie van de gewondenzorg.

Hoe Langemark-Poelkapelle honderdennegen keer een toekomst verloor is zo een bijzonder boek geworden, dat niet alleen herinnert, maar ook eer brengt aan zoveel jongens en hun families wiens dromen en toekomstverwachtingen aan flarden werden geschoten.

Boekvoorstelling

Op vrijdag 12 september 2014 om 19.30 u. wordt het nieuwe boek voorgesteld in de Sint-Pauluskerk in Langemark. Op het programma staat een interview met de auteurs en hun mentor Roger Verbeke. Tomas Baum, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, licht het belang toe van het boek in het kader van een waardige herdenking van ’14-’18. Met muziek en het voorlezen van alle 109 namen wordt op indrukwekkende wijze eer gebracht aan de doden. Pianist Michaël Pinket speelt het aangrijpende Für Alina van de Estse componist Arvo Pärt.

Na de voorstelling is er gelegenheid om het boek aan te kopen en te laten signeren. Het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle biedt een receptie aan. De organisatie is in handen van Davidsfonds Langemark i.s.m. het gemeentebestuur.

Na 12 september is het boek te koop bij de auteurs en de Dienst Toerisme van Langemark-Poelkapelle, Kasteelstraat 1 (toerisme@langemark-poelkapelle.be, 057/49.09.41).

Het boek werd voorgesteld op vrijdagavond 12 september 2014.