Kruisweg - In Flanders Fields
Marc Dejonckheere
Kruisweg - In Flanders Fields
Debuutbundel van Marc Dejonckheere met foto's van de Diggers

Kruisweg. In Flanders Fields. Zo heet de eerste dichtbundel van Marc Dejonckheere (47) uit Zonnebeke. De gedichten, oorspronkelijk geschreven bij de Getekende Kruisweg van Albert Servaes (1919), zijn geïllustreerd met foto's van opgravingen van de Diggers in Boezinge. De officiële voorstelling vindt plaats op donderdagavond 21 september 2006, na de Last Post, in de conferentiezaal van het Ieperse stadhuis. De organisatie berust bij het In Flanders Fields Museum en Poëziecentrum Gent. Piet Chielens, coördinator van het IFF Museum schreef het voorwoord.

Marc Dejonckheere (°1959) woont in Zonnebeke waar hij werkt als freelance journalist en tekstschrijver. In de jaren 1985-1995 was hij actief in het circuit van de literaire wedstrijden en behaalde hij diverse prijzen. Door zijn interesse voor archeologie en W.O.I raakte hij in contact met de slagveldprospectors van de Diggers.

Hij bracht journalistiek verslag uit over hun activiteiten in de pers, maar werkte ook zelf mee, o.m. aan het vrijmaken en reconstrueren van de Yorkshire Trench & Deep Dug-out in de Bargiestraat in Ieper. Met de Diggers werd hij ook West-Vlaming van het Jaar in 2001. Hij beschreef als eerste de werkwijze van de Diggers op het terrein, die inmiddels de officiële standaardprocedure werd.

Tijdens het bergen van de stoffelijke resten van meer dan 200 gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, zowel Britten, Duitsers als Fransen, trof hem de parallel tussen het soldatenleed en de figuur van de uitgemergelde Christus in de controversiële, expressionistische Getekende Kruisweg (van Luithagen) van Albert Servaes (1919). Dit resulteerde in een dichtbundel met meerdere lagen: een religieuze laag (kruisweg), een artistieke laag (Servaes), een poëtische (gedichten) en algemeen-menselijke laag (het lot van elke mens). Door ze te illustreren met exclusieve, nooit eerder gepubliceerde foto's van opgravingen voegde Marc Dejonckheere er nog een historische laag aan toe: die van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, die in het collectief geheugen van de Westhoek alomtegenwoordig blijft.

De geïllustreerde dichtbundel Kruisweg. In Flanders Fields (37 blz., 14 ill., 16 euro) kan dan ook een heel ruim publiek bekoren: kunstliefhebbers, dichters, religieus geïnspireerde lezers, maar ook mensen met interesse voor W.O.I.

De officiële voorstelling vond plaats op donderdagavond 21 september 2006, na de Last Post (vanaf 20.15u) in de conferentiezaal van het Ieperse stadhuis. Op het programma: inleiding door Piet Chielens, interview van de dichter door Kristien Verstraete, parallelle projectie van kruiswegstaties en slagveldbeelden, voordracht, overhandiging van het eerste exemplaar aan de Diggers, slotwoord door schepen Frans Lignel (voorzitter IFF) en afsluitende receptie.

Het gedicht over de begraafplaats No man's cot van Marc Dejonckheere werd recent opgenomen in de bloemlezing Vrede is eten met muziek. Sporen van oorlog in de Nederlandstalige poëzie (Van Gennep, 2005) samengesteld door Hans Groenewegen.

Technische fiche:
  • ISBN : 90-5655-323-2
  • Verkoopprijs : 16 EUR
  • Formaat : 221 x 250
  • Aantal pagina's : 37
  • Uitgave: Poëziecentrum Gent

Gepubliceerd 03/09/2006.