Käthe Kollwitz: de stem van een generatie treurende ouders
Kathelijn Vervarcke
Käthe Kollwitz: de stem van een generatie treurende ouders
Het leven van Käthe Kollwitz leest als het verhaal van een bijzondere vrouw die uitdrukking gaf aan het leed van de mensen die geen stem hebben. Haar werk werd bekend als middel in de strijd tegen onderdrukking, armoede en oorlog. Haar moederbeelden groeiden uit tot de icoon van de strijd tegen de nazi-ideologie.

Dit boek toont hoe de persoonlijke omstandigheden van haar leven, in het bijzonder het overlijden van haar zoon Peter, haar werk binnenstroomden, met als rode draad haar bittere aanklacht tegen de twee wereldoorlogen.

Een hoofdstuk is gewijd aan haar kunst ontstaan in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. 

Technische gegevens:
  • Käthe Kollwitz
  • Kathelijn Vervarcke
  • Paperback
  • 80 blz., 24 op 16 cm
  • 12,95 EUR
  • ISBN 9789055081417
  • www.klaproos.be

Gepubliceerd op 07/06/2014.