Laat mij droef en treurig wezen
Erik Defoort
Laat mij droef en treurig wezen
"Familienotities over de zinloosheid van de groote oorlog"

In de Westhoek, halfweg tussen de dorpen Woesten en Oostvleteren, ligt ‘de Lion Belge. In deze hoeve-handelshuis - herberg woont vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw een ondernemende familie: kleinburgers op weg naar de burgerij. Het verhaal van deze familie is succesvol en gaat alleen maar crescendo in de belle époque. Tot in de herfst van 1914 doodslag aan de oevers van de IJzer daar abrupt een einde aan maakt.

Droefenis, treurnis en waanzin sluipen binnen in de Lion Belge. Sommigen van de bewoners zullen nooit nog genezen: zij zullen hun leven lang sterven aan de ‘Groote Oorlog’. Zij staan model voor zovelen wier naam op geen enkel oorlogsmonument voorkomt.

Het boek werd voorgesteld in Ieper op vrijdag 21/03/2014.

Technische gegevens:
  • Formaat: 13 x 18 cm
  • Prijs: €16.00
  • ISBN: 9789461312679
  • Publicatiedatum: februari 2014
  • Pagina's: 128
  • Uitgeverij Van Haelewyck

Gepubliceerd 09/03/2014.