Lo 14-18, de laatste stad voor het waterfront
Roger Lampaert
Lo 14-18, de laatste stad voor het waterfront
Op 20 december 1914 vallen de eerste Duitse bommen op Lo en zaaien al onmiddellijk dood en vernieling. De inwoners vluchten in paniek de stad uit niet wetend waarheen. Ontreddering, angst en chaos worden voor de komende vier jaar hun deel.

De oorlog legt de frontlijn vast op enkele kilometers van de stad, binnen het schietbereik van de vijandelijke kanonnen en al gauw bepaalt het militaire apparaat het dagelijkse leven. Landbouw, handel, onderwijs, het sociale leven, ... alles valt geleidelijk stil. Vaders worden soldaat, moeders beredderen het gezin of vluchten ... keren terug en vluchten opnieuw, ditmaal voorgoed naar streken waar men hun taal niet spreekt. Kinderen worden voor jaren gescheiden van hun ouders en komen terecht in schoolkolonies.

En dan is de oorlog gedaan. In oktober 1918 wonen nog zeventien mensen in Lo en een derde van de stad ligt in puin of is zwaar beschadigd. Diegenen die terugkeren proberen de draad terug op te pikken ... maar de wonden en de trauma's blijven ... voor altijd.

Technische gegevens en bestelinfo:
  • 244 pagina’s
  • 170 foto’s
  • afmeting 17x24cm
  • Het boek is enkel te verkrijgen bij de auteur door:
  • afhalen (€20) in Zwarteleenstraat 55 8902 Zillebeke na telefonische afspraak (057 205151) of e-mail roger.lampaert@skynet.be
  • overschrijving van €27 (20 +7 port) op rekening nr BE44 7995 0735 3145 (adres vermelden + LO)

Gepubliceerd op 28/11/2019.