Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948) en Koningin Elisabeth: een (feministische) briefwisseling
Katrien François
Auteur: Katrien François
Vakgroep: Engels
Promotor: Prof. Dr. Marysa Demoor
Aanvangsdatum: 01/01/2001

Geannoteerde editie van de briefwisseling tussen de Antwerpse letterkundige/kunstmecenas/sociale werkster Marie Belpaire en Koningin Elisabeth. In eerste instantie focust deze editie op de correspondentie voor de periode december 1917 - december 1919. Bijkomend archiefonderzoek probeert tevens een maximum aan documenten (brieven, telegrammen, foto's met opschriften e.a.) uit de na-oorlogse periode op te sporen en te analyseren. Primordiale bronnen zijn het privé-secretariaat van Koningin Elisabeth (Koninklijk Archief, Brussel), het Rijksarchief (voor de koninklijke brieven aan Belpaire) en het praktisch onaangeroerde Belpaire-familiearchief.

Deze kritische brieveneditie dient als instrument om zowel het ontstaan en evolutie van deze relatie als de kruisbestuiving tussen beide vrouwen - vooral dan op sociaal en cultureel vlak - te reconstrueren, met de Eerste Wereldoorlog en zijn naweeën als motor. In een later stadium wordt de gedrukte brieveneditie aangevuld met een elektronische.

Een eerste en voorlopige stand van zaken m.b.t. het onderzoek (dd. december 2001) is terug te vinden in: Aline Dereere en Helga Van Beeck (red.), Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948). Facetten van een levenswerk. Antwerpen: Stichting Marie Elisabeth Belpaire vzw, 2002, 137-162.